ประชุมคณะทำงานโครงการ SUCCESS เมืองโตนดด้วน

by punyha @21 ก.ค. 64 13:14 ( IP : 124...120 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
 • photo , 960x540 pixel , 205,593 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 248,643 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 207,011 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 211,006 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 318,229 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 286,071 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 284,931 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 309,920 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 189,459 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 161,405 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 187,586 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 422,331 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 284,593 bytes.
 • photo , 1920x1080 pixel , 203,114 bytes.
 • photo , 1920x1080 pixel , 187,414 bytes.
 • photo , 1920x1080 pixel , 165,656 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 48,871 bytes.
 • photo , 1920x1080 pixel , 171,575 bytes.
 • photo , 1920x1080 pixel , 167,891 bytes.
 • photo , 1920x1080 pixel , 187,920 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 46,772 bytes.

ประชุมคณะทำงานเมืองโตนดด้วน ภายใต้โครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น.  ผ่านระบบ Zoom

ทบทวนทำความเข้าใจ แลกเปลี่ยน ออกแบบเครื่องมือในการทำงาน

วางบทบาททีมทำงาน เพื่อให้การทำงานขับเคลื่อนไปได้ ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน

มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน