ต่อยอดจากต้นทุนสู่ความยั่งยืนตามวิสัยทัศน์สงขลา 2570

by punyha @24 มิ.ย. 64 18:10 ( IP : 124...86 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , Node Flagship
 • photo , 960x720 pixel , 95,795 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 149,931 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 110,661 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 112,137 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 83,098 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 89,511 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 87,303 bytes.

ต่อยอดสู่ความยั่งยืน

วันที่ 24 มิถุนายน 2564  เครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงอำเภอรัตภูมิ ขยายผลจากตลาดกรีนปั้นสุขโรงพยาบาลรัตภูมิ สู่ตลาดชุมชน โดยปีนี้มีการวางแผนขยายผลในพื้น 5 ตำบล เต็มพื้นที่อำเภอรัตภูมิ

เพื่อส่งเสริมระบบเกษตรอินทรีย์และจุดแลกเปลี่ยนผลผลิตในชุมชนและระหว่างตำบล

ภายใต้ความร่วมมือการสนับสนุนของหน่วยจัดการระดับจังหวัดสงขลา (Node flagship songkhla) สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสงขลา เครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงอำเภอรัตภูมิ กลุมหนองจาดบุรี กองทุนหมู่บ้านบ้านม่วงใหญ่และเครือข่ายอนุรักษ์และพัฒนาลุ่มน้ำรัตภูมี


หุ้นส่วนร่วมทางสังคมเพื่อขับเคลื่อนระบบอาหารปลอดภัย

ปราณี วุ่นฝ้าย  บันทึกเรื่องราว

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน