"ชุด care set รับมือโควิด"

by punyha @23 มิ.ย. 64 12:31 ( IP : 124...86 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , ร่วมทำ
 • photo , 960x720 pixel , 103,127 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 75,731 bytes.
 • photo , 1706x959 pixel , 169,789 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 72,372 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 95,177 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 82,721 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 95,065 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 62,601 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 78,241 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 72,206 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 62,093 bytes.

"ชุด care set รับมือโควิด"

มูลนิธิชุมชนสงขลาดำเนินการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทางสังคมผ่านโครงการบูรณาการสร้างสุขภาพอนามัยภาคประชาชนประจำปี 2564 โดยการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดชุด care set ร่วมให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดระลอกใหม่ให้กับเครือข่ายธรรมนูญตำบลน่าอยู่จำนวน 6 ตำบล(ชุดแรก) ได้แก่ ต.ป่าขาด ต.โคกม่วง ต.บ่อยาง ต.ปาดังเบซาร์(ทม.) ต.คูหา ต.พะตง(ทต.)

โดยการแกนนำพื้นที่สำรวจความต้องการที่จำเป็น รวมถึงค้นหากลุ่มเปราะบางทางสังคมที่จำเป็นจะต้องดูแล ได้แก่ เด็ก คนป่วย ผู้สูงอายุ แม่เลี้ยงเดี่ยว คนพิการ ฯลฯ ได้รายชื่อและรายการความต้องการมาทั้งสิ้น 188 คน หลังส่งต่อความช่วยเหลือแล้วจะรายงานความช่วยเหลือผ่านแอพ iMed@home ต่อไป

มูลนิธิชุมชนสงขลาได้ประสานทางเคแอนด์เค เพื่อขอจัดซื้อรายการดังกล่างในราคาพิเศษ จึงใคร่ขอขอบคุณทางเคแอนด์เคมา ณ ที่นี้

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน