"การจัดเลี้ยงแบบบริการตนเองในงานพิธี"

photo  , 1080x810 pixel , 145,212 bytes.

"การจัดเลี้ยงแบบบริการตนเองในงานพิธี"

นับเป็นกรณีตัวอย่างการทำธรรมนูญระดับจังหวัด ในการจัดเลี้ยงแบบบริการตนเองในงานพิธีต่างๆโดยเฉพาะงานศพของจังหวัดสงขลา จัดเป็นตัวอย่างข้อตกลงระดับจังหวัดที่สามารถดำเนินการจนกลายเป็นเรื่องที่อยู่ในวิถีปกติของผู้คน

ด้วยเป้าหมายสร้างค่านิยมใหม่ลดความหน้าใหญ่ใจเติบของการจัดเลี้ยงแบบคนใต้ ตามแนวทางของยุทธศาสตร์การสร้างค่านิยมร่วมของวาระพลเมืองของสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลาปี ๒๕๕๔ ประกอบกับปัญหาการจัดงานศพมีการใช้กำลังในการจัดการงานค่อนข้างมาก ใช้ค่าใช้จ่ายสูง มีการกินแกงเวียน ใส่ข้าวในถุงพลาสติก จึงได้มีความพยายามในการสร้างค่านิยมใหม่

ขั้นตอนก่อนได้มาของข้อตกลงดังกล่าว มูลนิธิชุมชนสงขลาในฐานะหน่วยประสานงานได้จัดเวทีสัญจรระดับอำเภอร่วมกับชมรมบินหลาหาข่าว พบของดีในพื้นที่อำเภอนาทวี ใช้การจัดงานเลี้ยงแบบบุฟเฟ่ต์ในงานศพมานานแล้ว จึงได้นำมาสู่การขยายผลทั้งจังหวัด ด้วยการให้บินหลาหาข่าวคุยผ่านสื่อวิทยุยามเช้าเพื่อสื่อสารให้เห็นข้อดีของการจัดเลี้ยงบริการแบบตนเอง จนเกิดกระแสความรับรู้และจัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆไปทั่วจังหวัด บวกกับการถอดบทเรียน นำข้อดีทั้งลดรายจ่าย สดวก เจ้าภาพมีเวลาในการพูดคุยกับแขกมากขึ้น พร้อมกับเผยแพร่รูปแบบการจัดการ และมีจุดนำร่อง มีชุดอุปกรณ์กลางบริการให้ยืมใช้ พร้อมถังใส่ข้าวไม่นำข้าวใส่ถุงพลาสติก จนเกิดกระแสขึ้นมาทีละจุด และสร้างแรงจูงใจตำบลใดมีการจัดบุฟเฟ่ต์จะมีการประสานให้นายกอบต.มอบประกาศนียบัตร

นอกจากนั้นยังมีทำ MOUร่วมกับตำบลที่ขับเคลื่อน มอบสื่อ มอบประกาศนียบัตรให้ในงานสำคัญ และเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด ขอให้ทำเป็นนโยบายระดับจังหวัด ผู้ว่าฯรับหลักการและจัดซื้อชุดอุปกรณ์กลางให้แต่ละอำเภอ ใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ ๓-๔ ปี จนเกิดการนำไปปฎิบัติอย่างแพร่หลาย แม้ในพื้นที่ซึ่งมีแรงต้าน แต่ก็ได้รับความสนใจจนกลายเป็นเรื่องคุ้นเคยของคนสงขลาไปในที่สุด

นับเป็นกรณีการจัดทำธรรมนูญซึ่งขับเคลื่อนข้อตกลงเพียงข้อเดียวแต่เกิดผลปฏิบัติ

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน