ห้องเรียนสวนผักคนเมือง on zoom "ความมั่นคงอาหารในครัวเรือน"

 • photo , 1477x1108 pixel , 191,633 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 221,183 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 198,211 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 286,200 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 180,036 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 210,945 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 158,751 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 515,843 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 184,040 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 440,071 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 299,106 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 478,847 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 362,685 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 419,207 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 198,488 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 171,345 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 260,709 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 102,858 bytes.

ห้องเรียนสวนผักคนเมือง on zoom "ความมั่นคงอาหารในครัวเรือน" ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2564

มูลนิธิชุมชนสงขลา สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม "ห้องเรียนสวนผักคนเมือง on zoom" ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00-12.00 น. เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการรับมือโควิด

ประเดิมด้วยแนวคิด "การสร้างความมั่นคงอาหารในครัวเรือน" โดยวิทยากรหลัก ครูไก่ วุฒิศักดิ์ เพ็ชรมีศรี ผช.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ และทีมวิทยากรสวนผักคนเมืองหาดใหญ่

เรียนรู้แนวคิดการทำงานของครูไก่ ที่ดำเนินการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่เน้นสุขภาพของคนในครอบครัวเป็นเป้าหมาย โดยใช้การผลิตเกษตรอินทรีย์เป็นวิธีการทำให้ครบห่วงโซ่อุปทาน ครบวงจรต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ สร้างพื้นที่สาธิตตัวอย่างโดยหน่วยงานในสังกัดควบคู่กับเกษตรกรต้นแบบ การสร้างความมั่นคงทางอาหารจะแยกไม่ออกจากด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ

พร้อมกระตุ้นแนวคิด การสร้างความมั่นคงทางอาหารระดับครัวเรือน ปลูกพืชผักที่ต้องการบริโภคในช่วงโควิดแพร่ระบาด ลดพื้นที่ปลูกให้เพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือน ผ่านรูปแบบผักหลุม เลือกชนิดผักที่มีทั้งผักทานสด และผักประกอบอาหาร เช่น พริก มะเขือ ผักบุ้ง ผักต้นอ่อน ผักอายุ 1 เดือน

เปิดคลีนิคสวนผัก กรณีพบปัญหาด้วงและหนอนดินในแปลงผักยกแคร่ การพบหนูในสวนปู่กับย่า ปัญหาโรคเหี่ยวเขียว การปลูกเมลอน

พร้อมเรียนรู้การผลิตแบบตลาดนำการผลิตของวิสาหกิจชุมชน ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน รวมกลุ่มเกษตรกร 40 ครัวเรือนในพื้นที่แปลงรวม 300 ไร่ วางแผนการผลิตรายสัปดาห์โดยมีเป้าหมายที่สอดคล้องกับตลาดของโลตัสในแต่ละรอบการผลิต พร้อมระบบควบคุมมาตรฐานภายใน เกษตรกรสามารถกำหนดราคาที่สูงกว่าในตลาด

รอบต่อไป วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม "รู้จักผักสามัญประจำครัวและแมลง" ครูไก่ จะแนะนำผักแต่ละชนิดอย่างรอบด้าน ตั้งแต่การปลูก การดูแล สายพันธ์ การเก็บเกี่ยว และแมลงศัตรูพืชที่รบกวน

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน