ประชุมกรรมการมูลนิธิชุมชนสงขลาประจำเดือนมีนาคม 2564

by punyha @7 เม.ย. 64 11:06 ( IP : 171...77 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , 4PW
 • photo , 960x720 pixel , 57,053 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 81,507 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 64,150 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 83,913 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 71,019 bytes.

ประชุมกรรมการมูลนิธิชุมชนสงขลาประจำเดือนมีนาคม 2564

วันที่ 29 มีนาคม 2564

รอบนี้นำเสนอร่างแนวทางการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมที่กำลังดำเนินการอยู่ 2 ตัว คือ

1)การพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บ้าน ผ่านแอพพลิเคชั่น iMed@home ซึ่งดำเนินการร่วมกับคณะพยาบาลม.อ. กำลังขอการสนับสนุนจากอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

กรรมการสนับสนุนการดำเนินงาน มองเห็นความเป็นไปได้ ขั้นตอนต่อไปจะประชุมกลุ่มย่อยกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมถึงกรรมการมูลนิธิฯ เพื่อให้ข้อเสนอแนะในภาพรวม และกำหนดแนวทางความร่วมมือกับองค์กรในระบบบริการต่อไป

2) การพัฒนาเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ ส่งผลผลิตเข้าสู่โรงครัวรพ. ผ่านplatform Greensmile โดยเข้าสู่ระบบการสนับสนุนของสำนักนวตกรรม NIA

กรรมการให้ข้อเสนอแนะ ให้ร่วมมือกับสหกรณ์การเกษตรในกลุ่มผลผลิตมาตรฐาน GAP

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน