"การประเมินความเปราะบางของเมือง"

by punyha @7 เม.ย. 64 11:00 ( IP : 171...77 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
photo  , 1280x720 pixel , 95,404 bytes.

"การประเมินความเปราะบางของเมือง"  ภายใต้โครงการSUCCESS ปีที่2

1.คัดเลือกพื้นที่เมือง>ชุมชน>กลุ่มบุคคลเปราะบาง>องค์กร/หน่วยงาน

2.วิเคราะห์สถานการณ์/ความเปราะบาง

-สถานการณ์ด้านสังคมและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน(ดูเครื่องมือการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนประกอบ)

-ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบนิเวศวิทยา แผน/นโยบาย/วิธีปฎิบัติ

-ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(ตามปัญหาที่พบ) ศึกษาการเตรียมความพร้อม การรับมือ และการฟื้นตัว

-จุดอ่อนและความล้มเหลวในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการ

3.กำหนดวิสัยทัศน์ของเมือง พันธกิจ ยุทธศาสตร์/แผนงานโครงการ

"คู่มือ การวิเคราะห์ความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในบริบทเมือง เพื่อสร้างการเตรียมความพร้อมของเมืองอย่างยั่งยืน"

เข้าไปอ่านข้อมูลกันได้ที่ https://online.fliphtml5.com/cwety/wjun/

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน