SE : iMed@home

by punyha @2 มี.ค. 64 12:41 ( IP : 124...253 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , ร่วมคิด , ร่วมทำ
  • photo  , 1080x608 pixel , 76,813 bytes.
  • photo  , 1080x810 pixel , 76,551 bytes.
  • photo  , 1080x608 pixel , 38,004 bytes.
  • photo  , 1080x608 pixel , 47,720 bytes.

SE : iMed@home

มูลนิธิชุมชนสงขลาร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และเครือข่าย พัฒนาแอพพลิเคชั่น iMed@home เข้าสู่การให้บริการทางสังคมในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคม เริ่มจากการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยในพื้นที่เขตเมือง เน้นการบริการดูแลขั้นพื้นฐานที่สามารถให้บริการถึงบ้าน ซึ่งทางคณะพยาบาลจะมีหลักสูตรในการฝึกอบรม สร้างบุคคลากร ควบคุมคุณภาพการให้บริการ

ระบบแอพฯ จะพัฒนาขึ้นมารองรับผู้ให้บริการและผู้ต้องการรับบริการอย่างครบวงจร แนวคิดนี้ได้นำเสนอขอทุนจากอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย และนำเสนอแนวคิดผ่านการพิจารณาสนับสนุนไปแล้ว เข้าสู่การเรียนรู้เพื่อเปิดมุมมองความเข้าใจ ช่วงวันที่ ๕-๓๐ มีนาคมนี้

การบริการทางสังคมยังมีรูปแบบที่น่าสนใจอีกหลายอย่างที่จะพัฒนาต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน