"ระบบข้อมูลกลางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงจังหวัดสงขลา"

by punyha @1 มี.ค. 64 13:25 ( IP : 171...222 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , ร่วมคิด
  • photo  , 1366x768 pixel , 119,795 bytes.
  • photo  , 1440x1080 pixel , 152,500 bytes.

"ระบบข้อมูลกลางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงจังหวัดสงขลา"

ทีมโปรแกรมเมอร์ของ ๑๑ องค์กรที่ได้ MOU กันได้ออกแบบระบบการนำเข้าและส่งออกข้อมูลของแต่ละองค์กรความร่วมมือ เพื่อช่วยเอื้อให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการบนฐานข้อมูลชุดเดียวกันกำลังเป็นรูปเป็นร่าง โดยกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯอบจ.สงขลาเป็นแกน

ทีมโปรแกรมเมอร์จะทำหน้าที่ข้อต่อตรงกลาง พัฒนาโปรแกรมที่จะให้โปรแกรมเมอร์ของแต่ละองค์กรนำเข้าข้อมูลของตนโดยไม่จำเป็นต้องไปปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มภาระของเจ้าหน้าที่ในการดึงข้อมูล คือหลักคิดเบื้องต้น

ทีมกลางจะมีการแต่งตั้งคณะทำงานพิทักษ์สิทธิ์ข้อมูลเพื่อความปลอดภัยและควบคุมการใช้งานอีกชั้นหนึ่งโดยผู้ว่าเป็นคนแต่งตั้ง

โปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นย่อยของแต่ละองค์กร ก็ทำงานของตัวเองไป

ในส่วน iMed@home จะเน้นระบบการเยี่ยมบ้าน การสำรวจความต้องการ และรายงานผลการช่วยเหลือ รวมถึงการต่อยอดแบบสอบถามข้อมูลเชิงลึกรายบุคคลในบางพื้นที่ตำบลหรืออำเภอที่ทำงานด้วย

Comment #1
Posted @31 มี.ค. 64 23:28 ip : 171...164

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน