SLD "เมืองพะตง"

by punyha @25 ก.พ. 64 11:18 ( IP : 171...247 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
 • photo , 960x720 pixel , 91,859 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 161,967 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 166,363 bytes.
 • photo , 1080x810 pixel , 79,589 bytes.
 • photo , 1080x810 pixel , 98,297 bytes.
 • photo , 1080x810 pixel , 90,901 bytes.
 • photo , 1080x810 pixel , 89,309 bytes.
 • photo , 1080x810 pixel , 93,832 bytes.
 • photo , 1080x810 pixel , 85,914 bytes.
 • photo , 1080x810 pixel , 95,679 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 146,696 bytes.

"เมืองพะตง"

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

โครงกา รSUCCESS ภาคใต้ ภายใต้การสนับสนุนจากสหภาพยุโรป โดยมีสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยรับผิดชอบร่วมกับมูลนิธิชุมชนสงขลา นัดคณะทำงานและเครือข่ายในพื้นที่เมืองพะตง ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ โดยมี มูลนิธิSCCCRN ตัวแทนชุมชน กลุ่มเกษตรอินทรีย์ อสม. สภาองค์กรชุมชน เทศบาลตำบลพะตง ผู้แทนโรงงาน ศูนย์เด็กเล็ก ผอ.โรงเรียน เข้าร่วม

เมืองพะตงมีเทศบาลตำบลพะตงเป็นแกนกลาง ในอดีตเป็นเมืองแห่งการศึกษาทำให้พลเมืองเติบโตไปได้ดีในเมืองใหญ่ เป็นหมอ เป็นนักธุรกิจ ปัจจุบันคนดั้งเดิมจึงเหลือเพียงผู้สูงอายุ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำสวน และประชากรวัยแรงงานจากต่างถิ่นและต่างด้าว มาทำงานในโรงงาน รวมถึงย้ายถิ่นมาศึกษาและประกอบอาชีพในโรงงาน

เครือข่ายทั้งหมดมีมติเข้าร่วมโครงการ และร่วมกำหนดแนวทางดังนี้

๑)จุดเน้นปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยู่ที่ปริมาณน้ำฝนมากในช่วงหน้าฝน และน้ำแล้ง ส่งผลกระทบต่อกลุ่มเกษตรกร และปัญหาอุณหภูมิที่สูงขึ้น เกิดมลภาวะ กลิ่น เสียง ฝุ่นละอองจากโรงงาน การจราจร

๒)กลุ่มเป้าหมาย อยู่ที่กลุ่มผู้สูงอายุ พะตงเริ่มเข้าสังคมสูงวัย ที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ติดเตียง และกลุ่มประชากรแฝง ที่ต้องการเน้นเด็กในสถานศึกษา และแม่เลี้ยงเดี่ยว ซึ่งเป็นคนต่างถิ่น ต่างด้าว มาอยู่ในพื้นที่ และส่งเห็นปัญหาด้านสังคมตามมา ทั้งท้องในวัยใส การแต่งงานมีลูกในวัยหนุ่มสาวและเลิกรากัน ปัญหายาเสพติด กลุ่มเหล่านี้เมื่อเผชิญกับปัญหาสภาพอากาศจะกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงสำคัญ

๓)เมืองพะตงมี๘หมู่บ้าน ๙ ชุมชน มี๒ อปท. แบ่งเป็นชุมชนในตลาด ย่านโรงงานและทำสวนยางพารา การเกษตร

คณะทำงานเพิ่มในส่วนโรงเรียน สถานประกอบการ สร้างแกนนำผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น และหาผู้ประสานงานกับแรงงานต่างถิ่น ต่างด้าว

นัดครั้งต่อไป ยกร่างข้อเสนอโครงการมาดูร่วมกันในวันที่๑๗มีนาคม เวลา๑๓.๐๐น. ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน