"ห้องเรียนสวนผักคนเมืองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓"

 • photo , 960x720 pixel , 104,119 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 100,099 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 129,976 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 93,108 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 100,231 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 107,747 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 86,612 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 77,284 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 81,464 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 123,779 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 76,725 bytes.
 • photo , 528x960 pixel , 67,044 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 90,749 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 132,227 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 133,027 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 91,851 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 88,488 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 134,573 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 127,636 bytes.

"ห้องเรียนสวนผักคนเมืองประจำเดือนตุลาคม"

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

รอบนี้ขยับมาจัดในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายน มาเยือนสวนลุงนุ้ยป้าสาว ริมคลองชลประทาน ควนลัง โดยมีคุณชิต สง่ากุลพงศ์ ประธานมูลนิธิชุมชนสงขลา ร้านช.เกษตรมาร่วม

ป้าสาวที่เดิมทำเรื่องขายดิน ใจรักอยากทำเกษตร ได้มาเรียนรู้กับสวนผักคนเมือง ค่อยๆปรับพื้นที่ปลูกผักตามใจชอบ เริ่มด้วยปลูกแบบยกแปลง ใช้ดินถมแล้วทำปุ๋ยหมัก ผสมดินเพิ่มธาตุอาหาร เมื่อปลูกจนดินเสื่อมสภาพจึงพักดิน ตากดิน เพิ่มปุ๋ยผลิตรอบใหม่ ต่อมาได้ปรับมาปลูกแบบยกแคร่ เพื่อความสดวกในการดูแล และความสวยงาม

ผักที่ปลูกมีหลากหลาย ทั้งผักสวนครัว ผักทั่วไป แซมไม้ผล ปลูกแบบไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง ทำน้ำหมักชีวภาพใช้เอง ทำปุ๋ยใช้เอง จนได้มาตรฐาน SGS-PGS และรวมกลุ่มในนามเกษตรสุขภาพตำบลควนลัง กลายเป็นอีกจุดเรียนรู้สวนผักคนเมืองหาดใหญ่

สมาชิกได้เรียนรู้การปลูกผักตั้งแต่พื้นฐานการเตรียมดิน การทำดินเพาะต้นกล้า ดินพร้อมปุ๋ย การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยไส้เดือนใช้เอง การจัดการแมลง โดยมีความรู้จากผู้ปฎิบัติมาร่วมแลกเปลี่ยน พร้อมกับชี้ช่องว่างการตลาดในส่วนของผู้ประกอบการที่ต้องการผลผลิตจำนวนมาก รวมถึงการจัดหาปัจจัยการผลิตพื้นฐานบริการแก่สมาชิกในเขตเมือง

เรื่องหลักในรอบนี้คือ การทำถังน้ำหมักชีวภาพแบบเปิดก็อกใช้เอง บังสวาสดิ์ช่วยเป็นธุระจัดหาถังพลาสติกอย่างหนาพร้อมฝาปิด ก็อกพลาสติก ปะเก็น เกลียวใน มาประกอบจนเป็นถังน้ำหมักชีวภาพ ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้การทำน้ำหมักชีวภาพแบบหมักรวมเพื่อการเกษตร การใช้ในครัวเรือน การหมักเปรี้ยว หมักหวาน หมักเผ็ด และร่วมรับประทานอาหารที่นำใส่ปิ่นโตกันมาจากบ้าน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน