แปลงตำลึงใต้ต้นสนเพื่อชาวชุมชนแหลมสนอ่อน สงขลา

  • photo  , 960x720 pixel , 153,742 bytes.
  • photo  , 960x720 pixel , 154,970 bytes.
  • photo  , 960x720 pixel , 156,437 bytes.
  • photo  , 960x720 pixel , 153,861 bytes.

ภาคบ่ายวันนี้ หลายภาคส่วนประกอบด้วย นักศึกษา ม.ราชภัฎ สงขลา เยาวชนจิตอาสา เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอเมืองสงขลา และสมาชิกกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนสวนผักกลางป่าสน ชุมชนแหลมสนอ่อน ได้มาร่วมแรงร่วมมือและร่วมใจกัน จัดทำแปลงตำลึงเพื่อใช้บริโภคในครัวเรือนและเพื่อขาย

นักศึกษาได้เรียนรู้ในภาคปฎิบัติจริง  เยาวชนจิตอาสา จะได้มีช่องทางสร้างรายได้จากการปลูกผักสวนครัวเพื่อเป็นทุนเรียนต่อ และได้มีเพื่อนใหม่

ชุมชนแหลมสนอ่อน ได้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทุกคนเข้าถึงได้แบบไม่มีรั้วกั้นทุกๆคนสามารถมาเรียนรู้ได้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจริงตามที่ตนเองสนใจใฝ่รู้

ภาคราชการ ได้นำทรัพยากรที่มีทั้งบุคลากรและองค์ความรู้มาถ่ายทอดเป็นประโยชน์ต่อประชาชน

การประกอบส่วนของหลายภาคส่วนเพื่อสร้างสังคมเป็นสุข สามารถทำได้และไม่ยาก
มหาวิทยาลัยราชภัฎ สงขลา

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา
วิสาหกิจชุมชนสวนผักกลางป่าสน ชุมชนแหลมสนอ่อน

ป.ล. โปรดติดตามตอนต่อไปในกิจกรรม " การทำธุรกิจผลิตปุ๋ยคอกและดินปลูกต้นไม้" ของกลุ่มเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาและกลุ่มพัฒนาอาชีพคนพิการตำบลบ่อยาง ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2563

เชิญติดตามและอุดหนุนผลงานนะคะ

พี่อ้น  บุณย์บังอร ชนะโชติ  ผู้โฆษณา

บันทึกไว้  29 ตุลาคม 63

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน