เครือข่ายท้องถิ่นเทศบาลตำบลโคกม่วงร่วมเรียนรู้สวนเบญจพฤกษ์เพื่อพัฒนาหมู่บ้านสุขภาวะ

 • photo , 960x642 pixel , 108,353 bytes.
 • photo , 960x642 pixel , 95,310 bytes.
 • photo , 960x642 pixel , 102,973 bytes.
 • photo , 960x642 pixel , 75,664 bytes.
 • photo , 960x642 pixel , 70,836 bytes.
 • photo , 960x642 pixel , 64,633 bytes.
 • photo , 960x642 pixel , 68,768 bytes.
 • photo , 960x642 pixel , 86,407 bytes.
 • photo , 960x642 pixel , 70,341 bytes.
 • photo , 960x642 pixel , 39,654 bytes.
 • photo , 960x642 pixel , 53,799 bytes.
 • photo , 960x642 pixel , 85,064 bytes.
 • photo , 960x642 pixel , 76,781 bytes.
 • photo , 960x642 pixel , 92,600 bytes.
 • photo , 960x642 pixel , 105,208 bytes.
 • photo , 960x642 pixel , 132,001 bytes.
 • photo , 960x642 pixel , 108,122 bytes.
 • photo , 960x642 pixel , 115,037 bytes.
 • photo , 960x642 pixel , 128,145 bytes.

วันนี้ (๘ กันยายน ๒๕๖๓) เทศบาลตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง นำโดยนายกเทศมนตรี ได้นำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผอ.รพ.สต.โคกม่วง พยาบาล จนท.เทศบาล อสม. อถล. ครูศพด. และประชาชน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการหมู่บ้านสุขภาวะ เทศบาลตำบลโคกม่วงครับ

กิจกรรมการเรียนวันนี้มีดังนี้ครับ

ภาคเช้า

๑.เยี่ยมชมสวน ศึกษารูปแบบการปลูกพืชผักแบบต่างๆ

๒.สนทนาแลกเปลี่ยนวิธีปลูกผักปลอดภัย และการรับประทานอาหารที่ปลอดภัย

๓.การจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน ในเรื่องการจัดการขยะอินทรีย์

๓.๑ การเลี้ยงไส้เดือนพันธุ์ AF

๓.๒ การทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

๓.๓ การทำปุ๋ยก้อน

๓.๔ การทำปุ๋ยหมัก

ภาคบ่าย

๑.การทำผลิตภัณฑ์สีเขียวเพื่อใช้ในครัวเรือน

๑.๑ การทำน้ำส้มกล้วย

๑.๒ การทำน้ำยาเอนกประสงค์

๒.การซักถามปัญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กิจกรรมวันนี้ทางสวนเบญจพฤกษ์ได้เชิญวิทยาการจากทีมวิทยากรสวนผักคนเมืองหาดใหญ่มาร่วม ๒ ท่าน คือ ป้าสมหมายกับน้องปลาครับ

ขอขอบคุณทีมงานจากกองสวัสดิการฯ เทศบาลเมืองควนลังที่มาร่วมกิจกรรมกับสวนเบญจพฤกษ์ในวันนี้ด้วยครับ

ประยูร ส่งแสงอ่อน รายงาน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน