เยาวชนบ้านห้วยเต่า ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ขอมีส่วนร่วมพัฒนาหมู่บ้านอย่างยั่งยืน

 • photo , 960x540 pixel , 68,252 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 102,442 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 79,339 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 82,806 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 68,329 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 62,882 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 74,973 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 74,826 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 66,606 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 70,581 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 71,893 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 93,921 bytes.

เยาวชนบ้านห้วยเต่า ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย รวมตัวกันด้วยเจตนาเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดในหมู่เยาวชนด้วยกัน อาศัยเวลาว่างจากภาระงานมาร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านด้วยแรงกาย แรงใจของตน และได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดี สร้างความเข้มแข็งมากขึ้น

รอบนี้อบต.คูหานำเยาวชนมาพักแรมที่ล่องแก่งชมดาว พัทลุง สานพลังความร่วมมือโดยนำผู้เฒ่าในพื้นที่มาร่วมแลกเปลี่ยน ผมเองเข้าไปช่วยให้กลุ่มเยาวชนร่วม ๓๐ ชีวิตได้ถอดตัวเอง โดยใช้หลักการสานสนทนา ควบคู่กับนพลักษณ์ และใช้เกมเป็นเครื่องมือสร้างพลังการทำงานเป็นทีม

เรียนรู้ตัวเองว่าจุดแข็ง จุดอ่อนเป็นอย่างไร บทบาทที่เหมาะสมในการทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นอย่างไร ภายใต้คำตอบที่ได้รับคือ : มีความรับผิดชอบร่วม การเรียนรู้ที่จะยอมรับความผิดพลาดและแก้ไข การรู้จักจุดอ่อนจุดแข็งของตนเอง การยอมรับผู้อื่นพร้อมที่จะก้าวเดินไปด้วยกัน การทำงานเป็นทีม การสื่อสารที่ดี มีส่วนร่วม รับฟังผู้อื่นโดยเฉพาะผู้นำไม่ก้าวเร็วเกินไปจนคนอื่นตามไม่ทัน ผู้ตามเองก็ควรกล้าแสดงออก มีความรอบคอบแต่ก็ตัดสินใจในช่วงเวลาที่เหมาะสม
ที่สำคัญเพิ่มองค์ประกอบในส่วนที่ทีมยังขาด เช่น ผู้ที่คิดเชิงยุทธศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ

ชาคริต โภชะเรือง  บันทึกเรื่องราว

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน