ประชุมแกนเครือข่าย CSO สงขลาสตูลพัทลุง

by punyha @5 ส.ค. 63 12:14 ( IP : 171...8 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
 • photo , 960x540 pixel , 252,751 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 277,760 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 261,702 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 573,703 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 392,418 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 303,413 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 205,544 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 231,732 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 296,741 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 302,677 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 284,644 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 277,703 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 226,874 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 299,900 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 290,395 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 286,551 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 379,395 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 228,314 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 418,860 bytes.

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓  ประชุม On Zoom  ร่วมกับทีมแกนนำภาคประชาสังคมสงขลา สตูล พัทลุง ที่จะมาร่วมงานด้วยกัน เตรียมกิจกรรมที่ ๑ ภายใต้โครงการ success (ประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง) ภายใต้การสนับสนุนจากสหภาพยุโรป โดยมีสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยนำขบวน และมีมูลนิธิชุมชนสงขลาเป็นภาคีหลักในภาคใต้

ร่วมทำความเข้าใจแนวคิด ความเป็นมา และกิจกรรมที่จะร่วมดำเนินการตลอด ๕ ปี และร่วมกำหนดแนวทางกิจกรรมที่ ๑ ที่จะเป็นเวทีพัฒนาศักยภาพแกนนำภาคประชาสังคมทั้ง ๓ จังหวัดที่จะมีขึ้น ๔-๖ กันยายนนี้

เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบของเมืองที่กระทบต่อชีวิตภายใต้ความเปลี่ยนแปลงจากสภาพภูมิอากาศ การประเมินความเปราะบางของเมืองที่จะกระทบต่อคนชายขอบ คนเปราะบาง(เด็ก สตรี  ผู้สูงวัย คนพิการ) บทบาทของภาคประชาสังคม และผู้หญิงในการพัฒนาเมือง

ชาคริต โภชะเรือง รายงาน

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน