เครือข่ายธรรมนูญตำบลน่าอยู่ : ศูนย์บ่อยางสงขลาพึ่งพาตนเองกับการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ

by punyha @15 ก.ค. 63 19:19 ( IP : 124...154 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
  • photo  , 1835x892 pixel , 157,602 bytes.
  • photo  , 1835x892 pixel , 168,151 bytes.

ปัญหาหนี้นอกระบบ : เมืองบ่อยาง
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา ได้รับมอบเอกสารของผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการบูรณาการความช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพลูกหนี้นอกระบบจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 29 รายจากศูนย์บ่อยางฯ ซึ่งทำหน้าที่ประสานงานระหว่างภาครัฐกับประชาชน โดยรวมยอดหนี้ที่ต้องการเข้ารับความช่วยเหลือในครั้งนี้รวมทั้งสิ้นประมาณ 8,000,000บาท( แปดล้านบาทถ้วน)
ศูนย์บ่อยางฯใคร่ขอสรุปรายละเอียดดังนี้

1.กลุ่มเป้าหมายจำนวนทั้งหมดมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองแต่ตั้งอยู่ในที่ดินของการรถไฟและที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ ซึ่งส่วนใหญ่มีการทำสัญญาเช่าอย่างถูกต้อง

2.สาเหตุของการเป็นหนี้นอกระบบคือ

    -นำมาลงทุนประกอบอาชีพ

    -ค้ำประกันบุคคลอื่น

    -นำมาใช้ปลูกสร้างที่อยู่อาศัย

3.รายได้ที่กลุ่มเป้าหมายแต่ละรายได้รับจะอยู่ที่ประมาณ 2,000 บาทต่อเดือนจนถึง 40,000 บาทต่อเดือน

4.ดอกเบี้ยเงินกู้นอกระบบที่ต้องชำระอยู่ที่ ร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 40 บาทต่อเดือน

5.ลักษณะการชำระหนี้ ส่วนใหญ่ชำระเป็นงวด รองลงมาคือ ชำระดอกเบี้ยรายวัน
6.ความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เคยได้รับมาแล้ว คือ การช่วยเหลือตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ปี 2563

7.ความช่วยเหลือที่ต้องการได้รับ จากโครงการนี้ คือ หาแหล่งเงินกู้เพื่อชำระหนี้นอกระบบ และรองลงมาคือ ต้องการนำเงินไปฟื้นฟูอาชีพค้าขาย

โอกาสนี้ ศูนย์บ่อยางฯใคร่ขอขอบพระคุณสำนักงานคลังจังหวัดสงขลาและทุกภาคส่วนเป็นอย่างยิ่งที่ได้เปิดโอกาสให้กลุ่มเปราะบางทางสังคมได้มีโอกาสขอเข้ารับความช่วยเหลือในโครงการดังกล่าวข้างต้น

บุณย์บังอร ชนะโชติ  ศูนย์บ่อยางสงขลาพึ่งพาตนเอง  รายงาน

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน