ห้องเรียนสวนผักคนเมือง on zoom ครั้งที่ ๙

 • photo , 1706x960 pixel , 168,666 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 130,287 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 79,624 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 82,847 bytes.
 • photo , 960x467 pixel , 117,835 bytes.
 • photo , 960x467 pixel , 117,110 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 198,001 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 120,382 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 131,675 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 75,912 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 131,688 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 66,683 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 197,908 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 68,801 bytes.

"ห้องเรียนสวนผักคนเมือง on zoom ครั้งที่ ๙"

เรียนรู้การปลูกผักของชุมชนแหลมสนอ่อน ที่พัฒนาตัวเองจากชุมชนเปราะบางเรื่องที่อยู่อาศัย เปิดห้องเรียนชุมชนเรียนการปลูกผักพื้นฐาน บวกกับประสบการณ์เดิม ลดรายจ่ายครัวเรือน และสร้างรายได้ กิจกรรมเหล่านี้มีส่วนทำให้ชุมชนลดผลกระทบจากสถานการณ์โควิด ๑๙ ไปได้

ลุงนิพนธ์ สอนการปลูกตำลึงด้วยการจัดระเบียบเป็นซุ้มตำลึง เด็ดใบขายร้านข้าวต้ม ไม่เน้นเด็ดยอดอ่อนเพื่อให้ได้ใบตำลึงต่อเนื่อง และดูแลด้วยน้ำคาวปลารดเป็นครั้งคราว

ป้าอี้ดสอนการนำลูกตำลึงเขียวมาบีบเอาเมล็ดออกนำไปแกง

ป้าเอียดสอนการทำน้ำส้มหมักจากกล้วยน้ำว้าสุกงอม ได้น้ำส้มไปล้างผักปนเปื้อนสารเคมีเพิ่มความกรอบ และปรุงอาหารแทนน้ำส้มสายชู และประโยชน์อีกสารพัด

ต่อด้วยป้าทุม สอนการทำน้ำหมักชีวภาพแบบรวมมิตร และหมักแยก นำขยะเปียกในครัวเรือนมาหมัก กากส่วนหนึ่งทำปุ๋ย อีกส่วนได้น้ำหมักไปใช้ประโยชน์ทั้งการเกษตร และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

ชาคริต โภชะเรือง รายงาน

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน