ห้องเรียนสวนผักคนเมือง on zoom ครั้งที่ ๗ "สวนผักแนวตั้งและตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์"

 • photo , 960x540 pixel , 97,242 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 85,227 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 49,303 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 66,194 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 44,815 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 87,483 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 62,400 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 64,597 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 40,831 bytes.

ห้องเรียนสวนผักคนเมือง on zoom ครั้งที่ ๗

"สวนผักแนวตั้งและตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์"

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เปิดห้องเรียนทางไกลเรียนรู้การปลูกผักแนวตั้งของชุมชนมงคลหรรษา ที่เป็นชุมชนเมืองเทศบาลนครหาดใหญ่ อยู่กันแบบทาวน์เฮาส์ ไม่มีพื้นที่ว่างมากนัก อาศัยพื้นที่หน้าบ้านราว ๒ ตารางเมตรในการปลูกผัก โดยมีป้ารีมาถ่ายทอดประสบการณ์ตั้งแต่การเตรียมดิน การเพาะต้นกล้า การย้ายต้นกล้าสู่ภาชนะ และใช้รูปแบบแนวตั้งเพื่อเพิ่มพื้นที่ผสมผสานกับรูปแบบขั้นบันใด และการวางบนพื้น ที่สามารถปลูกผักในนานาชนิด

เรียนรู้การทำตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้สำหรับประจำบ้าน ถนอมอาหาร ตากกุุ้ง ปลา พริก สมุนไพร ลดเวลาในการตากลงกึ่งหนึ่งของเวลาปกติ และกันแมลงรบกวน ไม่ต้องกลัวฝน

ตานูนเล่าการเตรียมเอกสารและความพร้อมในการทำโครงการพลังงานโซลาเซลมาใช้ในกิจกรรมการผลิต เช่น แปรรูปผลผลิต การให้น้ำในแปลง การแปรรูปน้ำหม่อน การทำตู้แช่ฯลฯ

สมาชิกเสนอแนะความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนผลผลิต การจัดจำหน่ายร่วมกันในกลุ่มสวนผักคนเมือง ที่จะนัดเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการมาหารือถึงรูปแบบการส่งผลผลิต การเป็นหน้าร้านให้สมาชิก หรือเป็นจุดรวมสินค้า จุดรับส่ง และร่วมกันออกตลาดเป็นคาราวานรถเขียว

สนใจสั่งทำตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ มีทั้งรูปแบบมีขาตั้งและไม่มีขาตั้ง ติดต่อบังสวาสดิ์ ได้นะครับ 0869664079

พลเมืองอาหาร

ผักเปลี่ยนเมือง

ชาคริต  โภชะเรือง รายงาน

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน