ธรรมนูญ "ห้วยเต่ากำปงกีตอ"

photo  , 960x721 pixel , 161,723 bytes.

ธรรมนูญ "ห้วยเต่ากำปงกีตอ"

ธรรมนูญห้วยเต่ากำปงกีตอ แปลว่าห้วยเต่าหมู่บ้านของเรา

ห้วยเต่าเป็นหมู่บ้านหนึ่งในตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย สงขลา อยู่ในพื้นที่สีแดง คูหาเป็นพื้นที่ดำเนินการธรรมนูญตำบลน่าอยู่ มีศูนย์สร้างสุขชุมชน ปัจจุบันเป็นตำบลแม่ข่ายของสสส.สำนัก ๓ จุดเด่นของธรรมนูญนี้ดำเนินการโดยกลุ่มสภาเยาวชนห้วยเต่า พวกเขามีอายุ ๑๕-๒๐-๓๐ ปี รวมตัวกันในลักษณะ “พี่ดูแลน้อง” มาทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น การรับจ้างถางสวน เด็กๆรวมตัวกันทุกเย็น พวกเขาต้องการระดมกองทุนกลางในรูปแบบเลี้ยงน้ำชา เพื่อให้มีสนามกีฬาในการออกกำลังกาย ลดปัญหายาเสพติด ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจึงมาเป็นพี่เลี้ยงต่อมาได้รับการหนุนเสริมจากอบต.ได้พาไปดูงานที่ตำบลนาทอนจนได้มีการตกลงจัดทำธรรมนูญหมู่บ้าน

โดยกำหนดยุทธศาสตร์ของหมู่บ้านในเรื่องสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข คุณภาพชีวิต การจัดการขยะ และการดูแลกลุ่มเปราะบาง

ด้านสิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมขยะบุญ ร้านค้าปลอดขยะพลาสติก มีร้านค้าลงทะเบียน ๙ ร้าน ผู้ที่มาซื้อสินค้าของร้านดังกล่าว จะได้รับฉลากและสิ้นเดือนจะมีการจับฉลากให้รางวัลคนที่ไม่ใช้พลาสติก

กิจกรรมที่กำลังดำเนินการในพื้นที่ในช่วงรับมือโควิด คือ การทำตู้ปันสุข การทำซุ้มประตูรับรายอ ทำความสะอาดหมู่บ้าน การดูแลกลุ่มเปราะบางร่วมกับรพ.สะบ้าย้อยในลักษณะจับคู่กันดูแล การส่งเสริมการปลูกกาแฟ ทดลองศึกษาใช้ผ้าอ้อมสำเร็จรูปรองหลุมกาแฟเพื่อดูดซับน้ำในช่วงหน้าแล้ง มีกลุ่มอาชีพแม่บ้านเครื่องแกงตำเอง จัดฐานเรียนรู้ระดับหมู่บ้าน

ปฎิบัติการพลเมืองตื่นรู้สู้ภัยโควิด

ชาคริต โภชะเรือง รายงาน

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน