ภาคีเครือข่ายคนนาหว้าไม่ทอดทิ้งกัน

by punyha @13 มี.ค. 63 16:47 ( IP : 171...155 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , ธรรมนูญชุมชน
 • photo , 960x720 pixel , 97,173 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 92,408 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 62,926 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 81,172 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 91,531 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 111,277 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 72,589 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 83,576 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 83,851 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 62,857 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 60,808 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 86,808 bytes.
 • photo , 960x960 pixel , 82,830 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 81,348 bytes.
 • photo , 454x960 pixel , 41,722 bytes.
 • photo , 454x960 pixel , 25,905 bytes.

อบต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา : นำโดย นายประทีป ไชยยอด นายก อบต. นาหว้า. ร่วมกับ สมาชิก อบต./ข้าราชการ ลูกจ้าง /กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำศาสนา . /รพสต.นาหว้า-ควนขี้แรด/ อสม./ บัณฑิตฯ /จิตอาสา ฯลฯ

ร่วมตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ. และมอบวัสดุยังชีพ เพื่อช่วยเหลือคนยากลำบากและเปราะบางทางสังคม ตำบลนาหว้า12 หมู่บ้าน /จำนวน. 41 ราย

ตามโครงการความร่วมมือในการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิชุมชนสงขลา(โดยการประสานงานของปลัด อบต.นาหว้า)

คนยากลำบากฯ บางราย ปลื้มใจคนน้ำตาคลอ.

เป้าหมายต่อไป คือการรวบรวมฐานข้อมูลระดับตำบล เพื่อให้ทุกภาคส่วนใช้ร่วมกัน. และ. การตั้ง ”กองทุนช่วยคนยากลำบาก” เพื่อการช่วยเหลือที่ต่อเนื่อง ต่อไป.

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล(พชต.)นาหว้า ปี 2563 รวมพลังร่วมขับเคลื่อนธรรมนูญตำบลน่าอยู่ตำบลนาหว้า

อภิชัย เกื้อก่อบุญ รายงาน

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน