ห้องเรียนสวนผักคนเมืองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

 • photo , 960x540 pixel , 96,535 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 108,183 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 90,102 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 106,004 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 186,961 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 172,673 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 167,030 bytes.
 • photo , 960x642 pixel , 120,975 bytes.
 • photo , 1565x1046 pixel , 167,381 bytes.
 • photo , 960x642 pixel , 108,325 bytes.
 • photo , 960x642 pixel , 126,556 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 142,646 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 182,197 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 108,420 bytes.
 • photo , 1706x959 pixel , 203,053 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 168,604 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 156,444 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 98,149 bytes.

"ห้องเรียนสวนผักคนเมืองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓"

รอบนี้มาเรียนรู้ ณ สวนลุงนุ้ยป้าสาว ที่เริ่มต้นเมื่อ ๒ ปีที่ผ่านมาต่อยอดพื้นที่ว่างราว ๓ งานให้เป็นแปลงผัก เริ่มด้วยการถมดินใช้ดินลูกรังที่เหลือจากการก่อสร้าง ลงพืชผักทดลองไปเรื่อยๆ แต่ความที่ดินขาดธาตุอาหาร และเจอศัตรูพืชรบกวนทำให้ไปประสบความสำเร็จ

ต่อมาได้เรียนรู้กับเครือข่ายสวนผักคนเมือง บวกกับการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ทำให้ป้าสาวสามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับการผลิต ทำปุ๋ยหมักและปรับโครงสร้างดินใหม่ให้พร้อมปลูก ปรับแปลงการผลิตให้มีชนิดผักที่หลากหลาย เลี่ยงแมลงรบกวน ลงระบบน้ำเพื่อลดแรงงาน เลี้ยงไส้เดือน ทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ขยายแปลงผักเป็นแบบยกแคร่ จัดระบบสวนได้อย่างประณีต สวยงาม ผลผลิตเริ่มมีเหลือส่งจำหน่าย และเข้าสู่ระบบมาตรฐาน PGS

ต่อมาป้าสาวก็ได้เข้ามาอยู่ในกลุ่มเกษตรสุขภาพควนลัง เชื่อมโยงเครือข่ายกับสมาชิกคนอื่นที่อยู่ในละแวกตำบลเดียวกัน โดยมีน้องปลา เป็นคนประสานงาน คอยหนุนเสริมการตลาด จัดระบบการทำงาน

ห้องเรียนสวนผักคนเมืองเริ่มด้วยการแนะนำตัวสมาชิกที่มีทั้งใหม่และเก่า เรียนรู้การทำโครงสร้างดินให้สมบูรณ์ การทำน้ำหมักชีวภาพ การจัดการการผลิต เรียนรู้การบริหารจัดการของกลุ่มเกษตรสุขภาพตำบล และแนวคิดการตลาดที่จะยกระดับการผลิตสมาชิก รวมถึงทิศทางในอนาคต

จบลงด้วยมื้อเที่ยงที่มีทั้งขนมจีนและปิ่นโตอาหารที่แต่ละคนหิ้วกันมารับประทานร่วมกัน ได้ทั้งอิ่มท้อง อิ่มใจ และอิ่มเอมกับความรู้ และแรงบันดาลใจที่ได้จากสวนผักลุงนุ้ยป้าสาว

หมายเหตุ ห้องเรียนสวนผักคนเมืองหาดใหญ่ มีทุกเสาร์สุดท้ายของเดือน

ชาคริต โภชะเรือง รายงาน ประยูร ส่งแสงอ่อน ภาพ

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน