ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

by punyha @27 ก.พ. 63 21:54 ( IP : 27...111 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , ร่วมคิด
  • photo  , 960x540 pixel , 64,229 bytes.
  • photo  , 960x540 pixel , 61,988 bytes.
  • photo  , 960x540 pixel , 57,216 bytes.
  • photo  , 960x528 pixel , 61,715 bytes.

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

มีเรื่องสำคัญๆ ตามนี้ครับ

๑. ส่วนกลางออกหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการพิจารณาการลดหรืองดเบี้ยปรับตามสัญญาเงินของกองทุนฯให้กับลูกหนี้ที่มีเจตนาชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินฯที่ประสบปัญหาทางด้านการเงิน (ลูกหนี้ที่ประสงค์ขอใช้สิทธิ์ติดต่อพัฒนาการแต่ละอำเภอนะครับ)

๒.สมาชิกกองทุนฯ ประเภทบุคคลธรรมดา ข้อมูล ณ ๑๔ กพ.๖๓ มีจำนวน ๒๖๐,๒๗๔ คน(วางเป้าปีนี้ไว้ ๒๘๐,๐๐๐ คน และองค์กร จำนวน ๑๐๖๐ องค์กร

๓.อนุมัติโครงการเงินทุนหมุนเวียนรอบนี้จำนวน ๔๐ โครงการ เป็นเงิน ๖,๘๕๐,๐๐๐ บาท (ต่อยอดด้านอาชีพร้านอาหาร ขนม ขนมจีน อาหารทะเล อาหารสด เลี่ยงปลาดุก เลี้ยงสุกร เลี้ยงกบ ดอกไม้ในงานพิธี เลี้ยงไก่พันธุ์พื้นบ้าน รับซื้อน้ำยาง รับซื้อไม้ยางพารา กลุ่มน้ำยาง เลี้ยงโค วัวพื้นเมือง) กลุ่มเหล่านี้ท่านพัฒนาการจังหวัดได้ลงไปเยี่ยมชมกิจการก่อนที่จะนำเข้ามาให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติ โดยให้ความเห็นในการต่อยอดและปรับปรุงกิจการ ในด้านการปรับสภาพแวดล้อม การสร้างความเข้มแข็งของการรวมกลุ่ม เป็นการตรวจสอบในเบื้องต้น

๔.อนุมัติโครงการเงินอุดหนุน จำนวน ๒๘ โครงการ เป็นเงินราว ๑ ล้านบาท ประกอบด้วยกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรสตรีในด้านต่างๆดังนี้ ร่วมกิจกรรมงานวันสตรีสากล การดูแลสตรีด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ (ในพื้นที่ตำบลเทพา เกาะสะบ้า) การออกกำลังกาย การจัดการขยะ(นำร่อง ม.๑ บ้านคลองเตย ต.คอหงส์ ม.๔ ต.คลองแดน บ้านพรุเตาะ บ้านแม่คล้า บ้านสะพานหมาก) การส่งเสริมอาชีพผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ การผลิตเครื่องแกง การปลูกพืชผักสวนครัวและไม้ผล

ชาคริต โภชะเรือง รายงาน

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน