"จากตลาดกรีนโซนไปสู่ south story ของดีชายแดนใต้และกรีนสมาย"

 • photo , 960x764 pixel , 111,228 bytes.
 • photo , 1543x597 pixel , 136,271 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 101,753 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 102,673 bytes.
 • photo , 960x719 pixel , 121,255 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 98,747 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 67,892 bytes.
 • photo , 960x719 pixel , 95,344 bytes.
 • photo , 960x719 pixel , 89,089 bytes.
 • photo , 720x540 pixel , 43,254 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 59,617 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 71,146 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 71,184 bytes.
 • photo , 540x960 pixel , 65,701 bytes.

"จากตลาดกรีนโซนไปสู่ south story ของดีชายแดนใต้และกรีนสมาย"

เขียนโดย ชาคริต โภชะเรือง

กว่า ๒ ปีที่ตลาดกรีนเวย์ บริษัทประชารัฐฯสงขลา มูลนิธิชุมชนสงขลา เครือข่ายเกษตรอินทรีย์สงขลา พัฒนาชุมชน เกษตรและสหกรณ์ และเครือข่ายอีกจำนวนมากที่ไม่อาจเอ่ยถึงได้หมด ร่วมกันเปิดตลาดกรีนโซน@กรีนเวย์ หวังเป็นช่องทางสนับสนุนเกษตรกรให้มีพื้นที่จำหน่ายผลผลิตดีๆ และผู้บริโภคในเมืองมีทางเลือกมากขึ้น แล้วก็ถึงวันของการเปลี่ยนแปลง

วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเปิดตลาดกรีนโซนอย่างเป็นทางการ ถือว่าเป็นการปิดโครงการทีจับมือมาด้วยกัน ก่อนที่จะพัฒนาต่อไปใน ๒ ทิศทางที่สอดคล้องมากขึ้นกับความเป็นจริงของการบริหารจัดการ

๑.ปรับเปลี่ยนเป็นมุม "South story ของดีชายแดนใต้" โดยการดำเนินงานของตลาดกรีนเวย์เป็นผู้รับผิดชอบหลัก จำหน่ายผลผลิตที่ส่วนหนึ่งยังมีผู้ค้าเดิมที่พร้อมไปต่อและเปิดรับร้านค้าใหม่ภายใต้แนวทางที่จะสนับสนุนของดีชุมชน แต่จะมีการบริหารจัดการที่เปลี่ยนไป ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่มายังตลาดกรีนเวย์ มีการปรับเปลี่ยนชื่อและการตกแต่ง ตลอดจนรูปแบบการวางสินค้าใหม่

๒.สินค้าเกษตรอินทรีย์หรืออาหารสุขภาพ ที่เป็นโจทย์ใหญ่ของการจัดการตลอดมา ทีมกลางไม่สามารถหาผลผลิตและผู้ค้ามาจำหน่ายในตลาดได้ครบทั้งสามสิบบูธในเวลา ๖ วันต่อสัปดาห์ สินค้าจำนวนหนึ่งเป็นสินค้าเกษตรแปรรูป เครืองดื่ม ปรับตัวไปตามความเหมาะสม การมาจำหน่ายในตลาด ๖ วัน ด้วยผลผลิตที่ไม่เพียงพอและขาดความหลากหลาย จึงเป็นที่มาของการปรับตัวไปขยายเครือข่ายผู้ผลิต และเปิดตลาดกรีนในรูปแบบอื่นๆ ที่จะอาศัย platform : Green smile รองรับต่อไป

๒ ปีของการเปิดตลาดกรีนโซนมีบทเรียนดีๆเกิดขึ้นมากมาย ทุกคนได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน จะกลายเป็นพื้นฐานสำคัญในการก้าวเดินต่อไป ในฐานะผู้ประกอบการทางสังคม ขอบคุณทุกคนที่เข้ามามีส่วนร่วม คุณเกียรติ คุณใหญ่ บอล จู และน้องๆในกรีนเวย์ จู บ.ประชารัฐฯ แนน โอ๊ค อ.ภาณุ พี่กำราบ ปู ไก่ พี่ทัก เครือข่ายสวนผักคนเมือง ขอบคุณแม่ค้าพ่อค้านับสิบบูธที่ยืนหยัดมาตลอดเวลา ๒ ปี และอีกร่วมร้อยรายที่หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของตลาด ขอบคุณกัลยาณมิตรทั้งหลายที่เข้ามาช่วยหนุนเสริมไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ช่วยสร้างความทรงจำและมิตรภาพดีๆในตลอดเส้นทางที่ผ่านมาครับ

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน