ผักสลัดของคุณเล็ก จงกลณี : ผักสลัดแห่งการแบ่งปัน

 • photo , 768x960 pixel , 115,985 bytes.
 • photo , 768x960 pixel , 75,258 bytes.
 • photo , 960x719 pixel , 112,975 bytes.
 • photo , 1080x540 pixel , 104,815 bytes.
 • photo , 1080x540 pixel , 117,171 bytes.
 • photo , 960x768 pixel , 92,192 bytes.
 • photo , 768x960 pixel , 84,389 bytes.
 • photo , 1080x540 pixel , 110,561 bytes.
 • photo , 1080x540 pixel , 92,469 bytes.
 • photo , 1080x540 pixel , 114,536 bytes.
 • photo , 1080x540 pixel , 120,967 bytes.
 • photo , 640x960 pixel , 149,722 bytes.
 • photo , 508x960 pixel , 107,523 bytes.
 • photo , 480x960 pixel , 85,446 bytes.
 • photo , 960x960 pixel , 138,864 bytes.
 • photo , 960x960 pixel , 155,662 bytes.
 • photo , 960x960 pixel , 164,804 bytes.
 • photo , 480x960 pixel , 91,858 bytes.
 • photo , 1080x540 pixel , 88,271 bytes.
 • photo , 480x960 pixel , 115,112 bytes.
 • photo , 480x960 pixel , 114,044 bytes.

"ผักสลัดของคุณเล็ก"

คุณเล็ก จงกลณี สมาชิกสวนผักคนเมืองหาดใหญ่ใช้เวลายามว่างเปลี่ยนพื้นที่ว่างข้างบ้านมาเป็นสวนไม้ประดับและไม้ประแดก ปลูกผักหลากหลายแซมกับไม้ดอก สร้างสวนสวยไว้เป็นอาหารตาและอาหารปาก

ลดขยะในครัวเรือนแถมพกไปถึงขยะในตลาดนำมาเป็นวัสดุในการทำปุ๋ย ทำน้ำหนัก แล้วทั้งหมดนี้ก็แปรรูปออกมาเป็นสวนผักอินทรีย์ชานเมือง

รอบนี้คุณเล็กปลูกผักสลัด ใช้กระเบื้องมาวางเป็นแปลงผักแบบยกพื้น ปลูกสลัดลงในกระถาง กระเช้า ได้ผักสดเขียวสะพรั่งสวยงาม เด็ดทานทีละใบไม่ตัดทั้งต้นช่วยให้มีผักทานได้ทุกวัน แค่นั้นไม่พอยังชวนเพื่อนสนิทที่เล่นโยคะด้วยกันมากินข้าวชมสวน สร้างความเบิกบานสำราญใจ แบ่งปันความสุข

กิจกรรมเช่นนี้คนเมืองก็ทำได้

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน