แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานพัฒนาเมือง

by punyha @20 ม.ค. 63 15:20 ( IP : 171...23 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , ร่วมคิด
 • photo , 960x540 pixel , 70,381 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 85,342 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 70,695 bytes.
 • photo , 528x960 pixel , 70,278 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 65,065 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 62,491 bytes.
 • photo , 528x960 pixel , 69,267 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 67,798 bytes.
 • photo , 528x960 pixel , 76,967 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 67,359 bytes.

นานๆครั้งจะได้มาเมืองไทย Christain Birkholz อาจารย์ฟากประชาสังคมจากเยอรมันมีโอกาสมาถึงสงขลา สองวันแรกมูลนิธิชุมชนสงขลาเลยพาไปปีนัง แล้วผ่านไปเมืองเก่า ก่อนที่จะชวนมาชมวัดฉื่อฉาง แล้วก็ร่วมแลกเปลี่ยนการพัฒนาเมืองหาดใหญ่ร่วมกับเครือข่ายนักวิชาการจากมทร.ศรีวิชัยที่กำลังวิจัยเรื่องการส่งเสริมอาหาร streetfood ในชุมชน

ตั้งวงแลกเปลี่ยนกันหลายเรื่อง Christain บอกว่าวัดแห่งนี้เปี่ยมพลัง น่าสนใจ ตัวเขาเองก็มีประสบการณ์การอยู่ร่วมกันของภาคีหลากหลายในเยอรมัน หาดใหญ่เองก็มีความหลากหลายของชาติพันธุ์ ขณะที่งานวิจัยที่มทร.ทำร่วมกับชุมชน เน้นการเก็บข้อมูล PR ร้านค้าที่เข้าร่วม จัดทำป้ายสื่อความหมาย ยกระดับ streetfood ให้ชัดเจนมากขึ้น นับเป็นอีกภาคีหนึ่งที่กำลังหนุนช่วยฟื้นเศรษฐกิจเมืองหาดใหญ่

Christain มองว่าปัญหาที่เขาพบไม่ว่าจะเป็นที่หาดใหญ่หรือประเทศไทยที่สำคัญก็คือ การจราจร และขยะ อันเกิดจากคนในชุมชน

เขามองว่าการจัดเส้นทางจราจรของชุมชนวิจัย อาจจะทดลองกำหนดเวลาปิดเปิดเป็นช่วงเวลา เปิดพื้นที่การเดินให้กับชุมชนและนักท่องเที่ยว เปลี่ยนมุมมองของผู้ใช้รถใช้ถนนใหม่ ด้วยการกำหนดกติกาและสร้างค่านิยมเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์กับเมือง บวกกับใช้ความคิดสร้างสรรค์นำมาพัฒนาชุมชนให้น่าสนใจ การเก็บข้อมูลจะทำให้ชุมชนเห็นศักยภาพให้นำคุณค่านั้นมาสื่อสารกับชุมชนทำให้สังคมเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ หวงแหนสิ่งดีๆ เป็นฐานการทำงาน

"ลงมือทำแล้วดูผลตอบรับ" คือคำแนะนำของเขา

ดร.จเร มองว่าปัญหาของประเทศไทยก็คือ การบังคับใช้กฏหมาย และการทำงานของบุคลากรที่รับผิดชอบหลักจมอยู่กับภาระงานประจำเกินไป

ผมเองมองว่าชุมชนมีแต่ชื่อ หากขาดกิจกรรมพื้นฐานความเป็นชุมชนก็ไม่เข้มแข็งพอที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลง ประกอบกับผลประโยชน์ที่มีไม่ตรงกัน บางครั้งไปด้วยกันไม่ได้ การพัฒนาไม่สามารถสนองความหลากหลายและไม่มีส่วนร่วม

แง่มุมจากวงเล็กๆของภาคีเมืองหาดใหญ่ครับ

ชาคริต โภชะเรือง บันทึกไว้ ณ วันที่  19 มกราคม 2563

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน