ธรรมนูญชุมชน

  • photo  , 960x720 pixel , 86,929 bytes.
  • photo  , 960x720 pixel , 80,033 bytes.

"ธรรมนูญชุมชน"
เขียนโดย ชาคริต โภชะเรือง

ไม่ว่าจะปรากฏนามภายใต้ชื่อใด..ธรรมนุญสุขภาพ ธรรมนูญสุขภาวะ ธรรมนูญตำบล ฯลฯ สำหรับผมแล้วมันมีความหมายเดียวที่โดดเด่นที่สุด

ธรรมนูญพื้นที่เปรียบไปก็คือ ช้างเผือกในป่างาม หาใช่ช้างเลี้ยงทั่วไป การมีกติกาหรือนโยบายสาธารณะที่เกิดขึ้นจากพื้นที่ กำเนิดจากการมีส่วนร่วมและรู้สึกเป็นเจ้าของจะทำให้เกิดธรรมนูญที่แตกต่างหลากหลาย มิได้เป็นภาพพิมพ์สำเร็จรูป

การทำให้นโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ มีพิมพ์เขียวใดจึงเป็นการทำลายศักยภาพ ไม่เข้าใจจุดเด่นของมัน

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน