กิจกรรมห้องเรียนสวนผักคนเมืองสัญจรประจำเดือนตุลาคม 2562

photo  , 960x540 pixel , 103,198 bytes.

กิจกรรมสวนผักคนเมืองสัญจร ครั้งที่ ๗ / ๒๕๖๒
วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ สวนเบญจพฤกษ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่

กิจกรรมภาคสนามประกอบด้วย

๑. การเตรียมดินและหมักดินในแปลง เพื่อปลูกผัก

๒. การเพาะต้นกล้าและการย้ายต้นกล้า

๓. การเตรียมวัสดุสำหรับเพาะต้นกล้า ๔. การปลูกพืชผักในเศษวัสดุ ๕. การเตรียมขุยมะพร้าวและมะพร้าวสับให้พร้อมใช้งาน ๖. การทำแปลงผักบุฟเฟต์ ๗. อธิบายการทำ การใช้และประโยชน์ของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

กิจกรรมในห้องเรียนประกอบด้วย

๑. การทำปุ๋ยโบกาฉิ

๒. สาธิตการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีเสียบยอด

๓. สาธิตการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา

๔.กิจกรรมใจแลกใจของสมาชิก วันนี้คุณทักษ์กรได้นำไส้เดือนพันธุ์ AF มาแลกกับต้นเล็บครุฑลังกาของสวนเบญจพฤกษ์

๕. การร่วมกันทานมื้อเที่ยงร่วมกันของมวลสมาชิก วันนี้ทางสวนเบญจพฤกษ์ได้เตรียมก๋วยจั๊บไก่ไว้ต้อนรับ และสมาชิกได้นำปิ่นโตอาหาร ขนมหวาน ผลไม้มาร่วมงานวันนี้ด้วย

สวนเบญจพฤกษ์ขอขอบคุณน้องน้อย บ้านเนินเขาที่แม่ครัวปรุงก๋วยจั๊บสำหรับมื้อเที่ยง

วันนี้มีสมาชิกซึ่งเดินทางมาจาก กทม.จำนวน ๒ ท่านเข้าร่วมกิจกรรมกับพวกเราครับ

สวนเบญจพฤกษ์ ๐๘๔ ๑๗๒ ๘๔๔๖

สวนผักคนเมืองหาดใหญ่

รายงานโดย ครูประยูร ส่งแสงอ่อน

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน