อีกหนึ่งความภูมิใจยิ่งของผม ครอบครัว และเครือข่าย

by punyha @10 ต.ค. 62 22:12 ( IP : 124...244 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , มองมุมหมอ
 • photo , 960x768 pixel , 124,655 bytes.
 • photo , 1434x1141 pixel , 102,901 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 120,905 bytes.
 • photo , 466x960 pixel , 73,598 bytes.
 • photo , 466x960 pixel , 100,816 bytes.
 • photo , 960x639 pixel , 81,733 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 101,705 bytes.

อีกหนึ่งความภูมิใจยิ่งของผม ครอบครัว และเครือข่าย

มหาวิทยาลัยทักษิณได้มอบปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับผม โดยมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 27 กันยายน 2562

เมื่อปี 2555 ในวันที่ผมรับปริญญาโท สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิตที่ Institute of Tropical Medicine เมือง Antwerp ประเทศเบลเยียม ผมก็คิดว่า นั่นคงเป็นปริญญาใบสุดท้ายที่ผมจะมีในชีวิต ไม่นึกไม่ฝันว่า เจ็ดปีต่อมา ผมจะได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ใบนี้

Professor Yves Granon (ศ.ดร.อีฟว์ กาญง) จากมหาวิทยาลัย Moncton ประเทศแคนาดา เป็นอีกท่านที่ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ซึ่งท่านมีความเชี่ยวชาญด้านพลังงานสะอาดทั้งพลังงานลมและแสงอาทิตย์ในระดับนานาชาติ ซึ่งสำหรับผมแล้ว ผมคิดว่านี่คือการแสดงออกเชิงสัญญะที่สำคัญยิ่งของมหาวิทยาลัยทักษิณ ต่อการดูแลโลกใบนี้ทั้งระดับนานาชาติและระดับชุมชนฐานราก

ปริญญาใบนี้ เป็นความภูมิใจไม่เฉพาะตัวผมเองและครอบครัว แต่หมายถึงความภูมิใจของเครือข่ายเพื่อนพี่น้องนักพัฒนา ภาคประชาสังคม เครือข่ายชาวบ้าน และกลุ่มคนมากมายที่เราได้ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสังคมที่เป็นความหวังของคนเล็กคนน้อย และมีความยั่งยืนของทรัพยากร สิ่งแวดล้อม วิถีชุมชน เพื่ออนาคตของโลกสีฟ้าที่น่าอยู่กว่าปัจจุบัน

ขอขอบพระคุณ ทางมหาวิทยาลัยทักษิณ และเครือข่ายเพื่อนพี่น้องผองมิตร ที่ได้สนับสนุนส่งเสริมและให้กำลังใจกันตลอดมา มา ณ โอกาสนี้ และเราจะยิ่งต้องจับมือกัน สร้างโลกใบนี้ที่น่าอยู่ขึ้น เหลื่อล้ำน้อยลง ใส่ใจผู้คนชุมชนและธรรมชาติ และมีความยั่งยืนบนเส้นทางการพัฒนากันต่อไป

28 กันยายน 2562

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน