ที่นี่เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์

 • photo , 960x640 pixel , 75,243 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 54,200 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 66,235 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 55,747 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 62,841 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 62,891 bytes.

"เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์"

เขียนโดย ชาคริต โภชะเรือง

เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ตื่นตัวในการดูแลสมาชิกในชุมชนด้วยตัวของชุมชน

แกนนำในพื้นที่นัดสมาชิกชมรมเพื่อนพึ่งพิง ที่ออกสำรวจข้อมูลและหาทางช่วยเหลือสมาชิกในชุมชนตามสภาพปัญหา มีทั้งในส่วนของกายอุปกรณ์ การดูแลสุขภาพ

นัดมาทำความเข้าใจการใช้แอพพลิเคชั่น iMed@home อีกครั้ง รอบนี้นำเสนอให้เห็นทิศทางในภาพใหญ่ที่สามารถดำเนินการได้ ๓ ระดับ ได้แก่

๑.ใช้ระบบเยี่ยมบ้านเพื่อสำรวจความต้องการ และรายงานกิจกรรมการเยี่ยมบ้าน โดยสมาชิกใครก็ได้ที่ติดตั้งแอพฯนี้แล้วสมัครสมาชิกหรือสมัครผ่าน www.communinfo.com ทางใดทางหนึ่ง นับเป็นขั้นตอนพื้นฐานและง่ายที่สุด

๒.การแต่งตั้ง Admin โดยกำหนดคนรับผิดชอบระดับตำบล อย่างน้อย ๒ คนในการทำหน้าที่ประสานงานกับทีมกลางจังหวัด และสามารถใช้ระบบกลุ่มในแอพฯ ดึงสมาชิกในลูกทีมของตนเข้ามาเพื่อให้เกิดระบบการทำงานเป็นทีม แล้วจากนั้นดึงข้อมูลผู้ป่วยเข้ามา ระบบกลุ่มจะทำให้สมาชิกสามารถเข้าถึงข้อมูลของจิตอาสาที่เข้าไปดำเนินการกับผู้ป่วยคนเดียวกัน

ระบบกลุ่มแตกต่างกับระบบเยี่ยมบ้านแบบแรกก็คือ แบบแรกใครลงข้อมูลใครก็เห็นเฉพาะข้อมูลคนนั้น จะไม่เห็นข้อมูลของคนอื่นที่มาทำงานช่วยเหลือผู้ป่วยคนเดียวกับตน

ในส่วน Admin ที่ได้รับการอนุมัติสิทธิ์จะสามารถดูและแก้ไขข้อมูลของทุกคนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

๓.การบูรณาการระดับตำบลโดยร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลและระดับบุคคล กรณีนี้จะมีแบบสอบถามเฉพาะไม่ว่าจะเป็นคนพิการ ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ผู้ปวยรอการฟื้นฟู คนยากลำบากฯ หากพื้นที่ต้องการดำเนินการเชิงลึก สามารถใช้แบบสอบถามดังกล่าวและระบบการทำ Care plan รายบุคคลดำเนินการ

ระดับนี้หวังผลการทำงานแบบบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แล้วแต่พื้นที่ว่าสนใจจะทำงานในระดับใด

และแน่นอนว่า ทั้งหมดนี้ต้องใช้เวลา ใช้ความมุ่งมั่นตั้งใจ และใช้ความเชื่อมั่น ไว้วางใจในการทำงานที่มีต่อกัน

ให้กำลังใจทุกคนครับ

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน