"ห้องเรียนสวนผักคนเมืองเดือนสิงหาคม 2562"

 • photo , 1317x640 pixel , 177,974 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 149,620 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 170,154 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 178,364 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 168,144 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 140,808 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 180,842 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 74,579 bytes.
 • photo , 466x960 pixel , 93,755 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 137,497 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 138,680 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 122,626 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 126,016 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 94,180 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 96,236 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 135,214 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 119,328 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 109,274 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 123,688 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 185,396 bytes.
 • photo , 960x467 pixel , 138,542 bytes.
 • photo , 466x960 pixel , 207,417 bytes.
 • photo , 466x960 pixel , 174,804 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 187,015 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 200,667 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 162,150 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 118,750 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 68,794 bytes.
 • photo , 960x467 pixel , 126,106 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 147,994 bytes.

"ห้องเรียนสวนผักคนเมืองเดือนสิงหาคม"

รอบนี้มาเยือนสวนผักชุมชนสุภาพอ่อนหวานของป้าแจ้วลุงดวง ป้าแจ้วดำเนินการในฐานะสะใภ้มาเป็นประธานชุมชน ลุงดวงนำดินจากสวนนอกเมืองเข้ามาปลูกไม้ผล พืชผักนานาชนิด ค่อยๆเติมใส่จนเต็มพื้นที่ เดินระบบน้ำด้วยจักรยานน้ำดึงน้ำมาพักแล้วปล่อยไปตามท่อ

สวนผักแห่งนี้เป็นอีกจุดเรียนรู้ ทั้งในเรื่องการจัดการขยะ ปลูกมะนาวในกระถางหลากพันธุ์ เช่น ทูลเกล้า พิจิตร การนำขยะมาใช้ในการปลูกผัก การทำกิจกรรมมีทั้งชวนกันมาทำ เช่น วันนัดกินผัก ชวนสมาชิกมาทำกับข้าวทานด้วยกัน

ห้องเรียนครั้งนี้เริ่มด้วยการแนะนำสวนผัก และปุ๋ยลูกดก ที่ป้าแจ้วพัฒนาขึ้นจากเปลือกไข่ ผงชูรส ป้าทุมมาสอนการทำไม้กวาดจากขวดพลาสติก ลุงยูรมาสอนเรื่องการทำสมุนไพรไล่แมลง พี่เป็ดเล่าความคืบหน้าการส่งผักเข้ารพ.หาดใหญ่และแนวคิดการทำเมนูอาหารตามกิจกรรมประเพณี เช่น ช่วงเดือนสิบ สมาชิกได้ร่วมซักถาม แลกเปลี่ยนประสบการณ์การปลูกผัก

กิจกรรมเดือนกันยายนจะของด เนื่องจากทีมกลางไปออกบูธในงานมหกรรมสุขภาพครั้งที่ ๒ ของเทศบาลนครหาดใหญ่ ณ สวนสาธารณะ เทศบาลนครหาดใหญ่ ๕-๑๑ กันยายนนี้

แล้วพบกัน ณ สวนเบญจพฤกษ์ เสาร์สุดท้ายเดือนตุลาคมครับ

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน