ประกาศใช้ "ธรรมนูญตำบลแค"

 • photo , 720x960 pixel , 85,392 bytes.
 • photo , 960x960 pixel , 149,369 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 62,856 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 80,326 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 84,463 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 39,341 bytes.
 • photo , 1280x512 pixel , 95,403 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 81,177 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 101,482 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 62,205 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 65,281 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 69,597 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 82,366 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 89,026 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 58,058 bytes.

"ประกาศใช้ธรรมนูญตำบลแค"

อีกหนึ่งตำบลที่เข้าสู่ขั้นตอนการประกาศใช้ธรรมนูญตำบลน่าอยู่ นั่นคือตำบลแค อำเภอจะนะ

แม้จะไม่ตอบโจทย์ ๑๗ เป้าหมาย แต่เลือกที่จะนำร่องประเด็นสำคัญได้แก่ การจัดการขยะ โดยต่อยอดจากธรรมนูญหมู่บ้านที่ทำนำร่องมาก่อนหน้า โดยมีแกนนำสำคัญคือครูหมัด นายก และกำนัน

จัดเป็นพื้นที่ที่มีความร่่วมมือที่ดี ฐานแข็งแรงเช่นนี้ต่อยอดอะไรก็ได้ โดยธรรมนูญตำบลมี ๓ หมวดสำคัญ ได้แก่ ๑)หมวดบริหารจัดการ ๒)หมวดการลดขยะ การคัดแยกขยะ และการใช้ประโยชน์จากขยะ ๓) การพัฒนา การทำความสะอาด และการปรับภูมิทัศน์ในหมู่บ้าน

การจัดทำธรรมนูญตำบลเข้ามาสู่การจัดเวทีประกาศใช้ โดยมีการมอบประกาศนียบัตรให้กับครัวเรือนต้นแบบที่มีการจัดทำขยะ สะอาด ร่มรื่น ตามข้อตกลงข้อที่ ๖ มีการลงนามรับรองของนายก กำนัน และผ่านเวทีสาธารณะที่มีตัวแทนประชาชนนับร้อยคนมาร่วม

ทำได้ยอดเยี่ยมครับ!

ชาคริต โภชะเรือง รายงาน

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน