ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการจัดการขยะของจังหวัดสงขลา

by punyha @23 ส.ค. 62 20:46 ( IP : 124...80 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
 • photo , 960x540 pixel , 35,499 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 36,691 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 29,492 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 34,190 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 32,664 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 36,942 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 36,485 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 29,350 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 23,074 bytes.

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 มีโอกาสเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการจัดการขยะของจังหวัดสงขลาอย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุมคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งจัดโดยสนง.สิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา ในนามของหน่วยงาน จิตอาสานอกราชการ

สาระสำคัญของการประชุม มีดังนี้ ๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บรรยยายพิเศษ หัวข้อ " การจัดการขยะของมหาวิทยาลัย "

๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้กล่าวถึงนโยบายการจัดการขยะของจังหวัดสงขลา

๓. ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๖ บรรยายเรื่อง " สถานการณ์ปัญหาการจัดการขยะของจังหวัดสงขลา และกรอบการจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรม

๔. คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บรรยายเรื่อง " จิตสำนึกการจัดการขยะ "

๕. แบ่งกลุ่มปฏิบัติการกำหนดแนวทางการจัดการขยะ

๕.๑ การจัดการขยะในครัวเรือน

๕.๒ การจัดการขยะในหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล

๖. นำเสนอผลการประชุมต่อที่ประชุมใหญ่

วันนี้ได้มีโอกาสนำเสนอข้อมูลและกิจกรรมของสวนเบญจพฤกษ์ต่อที่ประชุมด้วยครับ

สวนเบญจพฤกษ์ ๐๘๔ ๑๗๒ ๘๔๔๖

สวนผักคนเมืองหาดใหญ่

ประยูร ส่งแสงอ่อน รายงาน

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน