พวงหรีดแบ่งปัน รูปธรรมจากธรรมนูญตำบลน่าอยู่บางกล่ำ

 • photo , 1317x640 pixel , 87,476 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 84,164 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 82,680 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 73,147 bytes.
 • photo , 960x719 pixel , 60,330 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 92,753 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 189,766 bytes.

"พวงหรีดแบ่งปัน"

เขียนโดย ชาคริต โภชะเรือง

ธรรมนูญตำบลบางกล่ำนับหนึ่งด้วยข้อตกลงนำร่องปรับเปลี่ยนการวางพวงหรีดงานศพ ณ วัดท่าเมรุ จากดอกไม้สดมาเป็น "พวงหรีดแบ่งปัน" โดยดำเนินการร่วมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่กศน.บางกล่ำดูแล จัดทำหรีดพัดลม หรีดชุดนักเรียน หรีดหม้อหุงข้าว หรีดผ้าห่ม และทุนการศึกษา

เชื่อมโยงประเพณีกับการจัดการขยะและร่วมสร้างสังคมไม่ทอดทิ้งกัน โดยมีวัดเป็นศุนย์กลาง

วันนี้ประชุมคณะทำงานชุดก่อการ ให้ความเห็นต่อร่างธรรมนูญ ได้ข้อสรุปเดินหน้าใน ๒ ลักษณะ

๑.เชิญท้องถิ่นอำเภอ/อำเภอบางกล่ำ ร่วมเป็นเจ้าภาพดำเนินงานกับอบต.บางกล่ำ จัดทำธรรมนูญคลองบางกล่ำ เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมดำเนินการ ได้แก่ ท้องถิ่น ท้องที่ รพ.สต. รร. วัด ชุมชน เครือข่าย และจัดตั้งคณะทำงานอย่างเป็นทางการต่อไป

๒.ธรรมนูญตำบลน่าอยู่จะยังไม่จัดเวทีใหญ่ประกาศใช้ แต่จะนำร่องร่วมกับวัดท่าเมรุ สร้างความรับรู้และมีส่วนร่วมโดยจัดทำข้อตกลงและประกาศใช้ข้อตกลง "เปลี่ยนพวงหรีดดอกไม้สดในงานศพมาเป็นพวงหรีดแบ่งปัน"

ทั้งนี้ธรรมนูญตำบลน่าอยู่ตำบลบางกล่ำ จะดำเนินการโดยใช้คลองบางกล่ำเป็นพื้นที่ปฎิบัติการ โดยมีเป้าหมาย ๔ ด้านประกอบด้วย

๑.ให้มีสภาหรือพื้นที่ในการปรึกษาหารือของผู้นำชุมชนจากแต่ละภาคส่วนที่ยังต่างคนต่างขยับ

๒.พัฒนาเด็กและเยาวชน

๓.การท่องเที่ยวชุมชน ที่ไม่เพียงแค่ตลาดน้ำแต่เป็นภาพรวมของการท่องเที่ยวในชุมชน ที่สามารถดำเนินการได้หลากหลาย (วันนี้มีข้อเสนอเพิ่มเติม ได้แก่ "ร่วมส่งเสริมประเพณีลากพระทางน้ำในพื้นที่อำเภอบางกล่ำ" "จัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ดูลิงฝูงสุดท้ายของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา" และการท่องเที่ยวเชิงปฎิบัติธรรม)

๔.การจัดการสิ่งแวดล้อมและขยะ ทางอบต.บางกล่ำได้ทำประชาคมและติดประกาศแล้วในวันนี้

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน