ธรรมนูญตำบลน่าอยู่ตำบลปากรอ

 • photo , 960x540 pixel , 60,612 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 126,925 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 104,405 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 119,813 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 121,269 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 110,693 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 124,077 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 111,522 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 62,444 bytes.
 • photo , 466x960 pixel , 68,838 bytes.
 • photo , 466x960 pixel , 70,278 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 101,028 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 91,203 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 119,422 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 62,523 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 62,524 bytes.

"ธรรมนูญตำบลน่าอยู่ ตำบลปากรอ"

เจ้าอาวาสวัดบ่อทรายเจริญธรรม ท่านผู้นำท้องถิ่น ท่านนายก กำนัน ผญ. แกนนำผู้สูงอายุราว ๘๐ คน มาทำความเข้าใจการจัดทำธรรมนุญตำบลน่าอยู่ เรื่องหลักที่ดำเนินการคือร่วมสร้างสังคมไม่ทอดทิ้งกัน ดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ คนยากลำบากในพื้นที่

ตำบลปากรออยู่ห่างไกล ๔ หมู่บ้านติดริมทะเลสาบสงขลา มีทั้งหมด ๖ หมู่บ้าน ๒ วัฒนธรรมไทย มุสลิม ๒ วัด ๒ มัสยิด ๒ กุโบร์ มีปลาสามน้ำรสชาติเป็นเลิศทั้งปลาบอก ปลาขี้ตัง ปลามิหลังฯลฯ ชื่อปากรอมีนัยหมายถึงท่าเรือมีการรอเรือที่เป็นพาหนะหลักสัญจรใช้เวลารออย่างยาวนาน หรือเป็นอ่าวรอหลบพายุที่เข้ามา ทรัพยากรมีทั้งตาลโตนดที่เป็นรายได้หลักแทนการทำนา และประมง มีป่าชายเลนที่สมบูรณ์ ในอดีตเชื่อกันว่าร.๕ เคยเสด็จมาพักแรมที่นี่ ส่่วนประชากรราว ๗๐๐ ครัวเรือนมีทั้งพุทธ มุสลิม ช่วยเหลือเกื้อกูลกันดี แต่พื้นฐานไม่กล้าแสดงออก กลายเป็นพื้นที่ปิดคนไม่รู้จัก

สภาพปัญหาพื้นฐานของผู้สูงอายุ มีจำนวนราว ๓๐๐ กว่าคน อยู่ในช่วงกลางของความเป็นผู้สูงอายุ บางส่วนป่วยเป็นโรคเรื้อรัง เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง สาเหตุมาจากพฤติกรรม การบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม

ฐานะทางเศรษฐกิจ พออยู่พอกิน สภาพทางสังคมอยู่กับหลาน มีภาระเลี้ยงหลาน ส่วนลูกไปทำงานนอกพื้นที่

ข้อตกลงที่ยกร่างจากที่ประชุมวันนี้ ในส่วนของชุมชนที่จะดำเนินการ มี ๔ ข้อหลักที่ทุกคนให้ความสำคัญ ได้แก่

๑.ผู้สูงอายุออกกำลังกายร่วมกัน ด้วยการเดินยามเช้า ๒.แต่ละครัวเรือนปลูกผักอย่างน้อย ๓ ชนิด ๓.จัดตั้งกองทุนดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่ยากลำบาก จัดหากายอุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลือง และเป็นเงินหมุนเวียนประกอบอาชีพ
๔.อสม.และชุมชนให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ป่วยติดเตียงและผุ้สูงอายุ นอกจากนั้น มีข้อเสนอให้แต่ละครัวเรือนเลี้ยงไส้เดือนเพื่อกำจัดขยะเปียกนำปุ๋ยมาปลูกผัก ให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมเข้าวัดทุกวันพระ ตักบาตรเสร็จแล้วร่วมออกกำลังกาย มีการประกวดผู้สูงอายุอายุยืน มีการพัฒนาชมรมให้เข้มแข็ง

และมีข้อเสนอให้กับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ อำเภอ อบต. กำนัน/ผญ. รพ.สต. กศน. วัด มัสยิด
๑.ให้จัดหาของเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง
๒.สร้างอาชีพเสริมให้ผู้สูงอายุ ๓.สร้างที่ออกกำลังกายให้กับผู้สูงอายุ ๔.จัดตั้งกองทุนผู้สูงอายุ คนพิการ ๕.จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ผักและหน้าดินให้กับกลุ่ม/ชมรม

หลังจากนั้นได้ตั้งคณะทำงานมาร่วมดำเนินการ จัดส่งเอกสารให้กับ ๗๐๐ ครัวเรือน นำข้อที่เห็นชอบร่วมกันจัดเวทีประกาศใช้ในวันที่ ๑๘ สิงหาคมนี้

นอกจากนั้นแล้วมูลนิธิชุมชนสงขลาโดยการสนับสนุนงบจากอบจ.สงขลา จะสนับสนุนกิจกรรมตำบลในการจัดหาของกินของใช้ที่จำเป็นส่งมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงและคนยากลำบากเป็นเงินจำนวน ๒.๕ หมื่นบาท โดยมีอสม.เชี่ยวชาญรายงานผลการช่วยเหลือในแอพฯ iMed@Home และประสานความร่วมมือกับพชอ.อำเภอสิงหนครบูรณาการงบในการช่วยเหลือคนยากลำบาก ๑๒๖ คนในอีกหลายตำบล

ขอบคุณหมออ้นน้องเอี้ยงที่มาช่วยครับ

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน