"ชุมชนเมืองสงขลาวางกติกากลุ่มจัดการขยะเปียกในครัวเรือน"

photo  , 960x540 pixel , 124,358 bytes.

"ชุมชนเมืองสงขลาวางกติกากลุ่มจัดการขยะเปียกในครัวเรือน"

เขียนโดย ชาคริต โภชะเรือง

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒  ณ ที่ทำการกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ชุมชนแหลมสนอ่อน ทน.สงขลา สมาชิกเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ตำบลบ่อยาง โดยมีชุมชนแหลมสนอ่อนเป็นแกนนำวางกติกาหรือธรรมนูญกลุ่มในการอยู่ร่วมกัน มุ่งเน้นการดูแลสมาชิกกลุ่มที่ส่วนใหญ่อาศัยในชุมชนแออัดในเขตเมือง เปิดห้องเรียนชุมชนเรียนรู้การจัดการขยะเปียกในครัวเรือน โดยมีวิทยากรจากสวนผักคนเมืองหาดใหญ่ใช้ภูมิปัญญาจากการลงมือทำ นำขยะเปียกจำพวกเศษผัก เศษผลไม้ เศษอาหาร น้ำล้างข้าวสาร เปลือกไข่ รวมไปถึงขยะทั่วไปและขยะรีไซเคิลมาใช้ประโยชน์

ยกตัวอย่าง เช่น นำน้ำซาวข้าวมาทำน้ำหมักชีวภาพ นำไปรดต้นไม้ นำตะไคร้หอม มะกรูดมาฝานรวมกันหมักกับแอลกอฮอล์ ๑๐๐% ผสมการะบูนนำน้ำมันหอมมาทำสะเปรย์ โลชั่นทากันยุง หรือนำขวดน้ำ ๕ ลิตรมาตัดครึ่ง เจาะรูตรงฝาแล้ววางคว่ำลงบนขวดเป็นภาชนะใส่เศษผักเศษผลไม้เศษอาหารในครัวทำน้ำหมักชีวภาพแบบรวมอย่างง่าย นำเปลือกไข่มาเพาะต้นกล้า นำมังคุดหินมาเผาทำถ่านใส่ตู้เย็น หรือนำขยะทั่วไปจำพวกพลาสติก กระดาษ อัดใส่ขวดพลาสติก ขวดที่ได้นำไปใช้ทำแปลงผัก หรือทำฝาบ้านแทนอิฐ

สมาชิกเห็นโอกาสที่จะนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดสร้างผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ให้กับสมาชิก

ห้องเรียนประจำชุมชนเป็นหนึ่งในกติกากลุ่มที่จัดทำร่วมกัน โดยทุกครั้งสมาชิกจะนำปิ่นโตมาทานมื้อเที่ยงด้วยกัน ใช้กระทงจากใบตองแทนจานข้าว และมีกติกาอื่นๆที่น่าสนใจได้แก่

-สมาชิกจะรวมตัวกันลดรายจ่ายในครัวเรือน เสริมรายได้ รวมกลุ่มกันจัดทำผลิตภัณฑ์ในนามกลุ่ม ช่วยกันทำ และช่วยกันจำหน่าย

-เครือข่ายจะร่วมมือกันช่วยเหลือดูแลสมาชิกที่ยากลำบากในกลุ่ม

ชุมชนเปราะบางช่วยเหลือชุมชนเปราะบางด้วยกัน

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน