ชุมชนวัดแหลมทราย

 • photo , 1317x640 pixel , 105,719 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 126,814 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 112,636 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 130,573 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 119,754 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 116,363 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 105,083 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 130,991 bytes.
 • photo , 466x960 pixel , 73,961 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 133,782 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 99,965 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 145,362 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 90,789 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 34,672 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 45,197 bytes.
 • photo , 466x960 pixel , 175,776 bytes.
 • photo , 466x960 pixel , 166,350 bytes.
 • photo , 466x960 pixel , 142,500 bytes.

"ชุมชนวัดแหลมทราย"

ที่นี่เป็นชมชนเก่าแก่ เป็นชุมชนรุ่นแรกเริ่มของสงขลาด้วยซ้ำ มีพื้นฐานความเป็นสังคมเครือญาติ เป็นคนไทยด้วยกันทั้งหมด มีกิจกรรมประเพณีที่ริเริ่มของชุมชน ทั้งงานสงกรานต์ การแห่พระ ต่อมาทางเทศบาลได้รับไปดำเนินการต่อ ชุมชนเองก็มีภูมิปัญญาที่เป็นทุนทางสังคมที่ดี เช่น มีเต้าคั่วรสเลิศที่พลเอกเปรม มาทุกครั้งต้องถามหา มีภูมิปัญญาการเล่นกลองยาว มีเพลงกลองยาวที่รับต่อมาจากกลันตัน

ปัจจุบันเริ่มกลายเป็นสังคมผู้สูงวัย ชุมชนเองมีปัญหาการลักขโมยจากคนแปลกหน้าที่เริ่มเข้ามา ยาเสพติด สุขภาพจากโรคเรื้อรัง ปัญหาจากลิงที่สร้างความรำคาญไปทั่ว ปัญหาเรื่องขยะ น้ำครำจากร้านก๋วยเตี๋ยว

ที่นี่มีกรรมการชุมชนรุ่นใหม่ที่เข้มแข็ง มีการคัดกรองโรคเรื้อรังกันทุกเดือน มีบัตรประจำตัวเพื่อให้เห็นประวัติและพัฒนาการ กิจกรรมกลางเช่นนี้ยังดำเนินการมาต่อเนื่อง

วันนี้ลงไปเยี่ยมชุมชน พร้อมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น รพ.เมือง รพ.สต.ในพื้นที่ ทน.สงขลา สมาคมเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ได้เห็นทีมจากแพทย์แผนไทยให้ความรู้ในการนวดกดเพื่อผ่อนคลายตัวเอง ความรู็เรื่องอาหารสำหรับผู้สูงอายุ ได้เรียนรู้จุดอ่อนจุดแข็งของชุมชน เป็นประโยชน์มากครับ

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน