"เวทีสัญจร ธรรมนูญตำบลบางกล่ำ"

 • photo , 960x540 pixel , 62,253 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 102,105 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 93,128 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 101,865 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 83,497 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 58,311 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 59,930 bytes.
 • photo , 540x960 pixel , 46,152 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 58,731 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 71,715 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 55,285 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 69,308 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 68,906 bytes.

"เวทีสัญจร ธรรมนูญตำบลบางกล่ำ"

สภาผู้นำนัดหมายกัน ณ อุโบสถวัดท่าเมรุ ก่อนประชุม ท่านเจ้าอาวาสวัดท่าเมรุนำผู้เข้าร่วม จุดเทียนบูชาพระ สวดมนตร์ตั้งสติ แล้วจึงเข้าสู่บรรยากาศการประชุม

เนื้อหาโดยรวมยังอยู่ในช่วงการหลอมรวมความคิด การปรับจูนแนวคิดและวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างเข้าหากัน โดยเฉพาะความเป็นชุมชนที่แตกสลายกลายเป็นเชิงบุคคล หรือกลุ่มเฉพาะตามพื้นที่หรือความสนใจ

อดีตผอ.โรงเรียนให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า การทำข้อตกลงไม่ยาก แต่การนำไปสู่การปฎิบัติยังทำได้ยาก หากไม่มีความตั้งใจ จริงจัง อาจเป็นเพราะคำนึงถึงข้อเท็จจริงที่เกิดในชุมชน ที่กติกาหรือกฏหมาย หรือข้อบังคับต่างๆ เกิดขึ้นจำนวนมาก แต่ไม่มีผลในการปฎิบัติด้วยเหตุปัจจัยต่างๆนานา อาทิ ขาดความร่วมมือโดยเป็นการสั่งการเชิงบังคับ ขาดการมีส่วนร่วม ไม่ได้ประโยชน์จากกติกานั้น หรือไม่ได้รู้สึกเป็นเจ้าของ หรือว่าคนที่เกี่ยวข้องไม่ทำตามหน้าที่

ทางสาธารณสุขอำเภอ เห็นด้วยกับการจัดทำข้อตกลง มองว่ายังขาดตัวแทนชุมชน กรณีไม่มีผลในทางปฎิบัติสามารถใช้มาตรการทางสังคมกดดัน ทางรพ.สต.เองต้องการใช้เวทีเพื่อคืนข้อมูลสร้างความตระหนักก่อนออกข้อตกลงหรือกติกา

สภาวัฒนธรรมจะมีกิจกรรมรวมรวมภูมิปัญญาจากแพทย์สมุนไพร นำไปสู่การท่องเที่ยวเชิงภูมิปัญญา

ผอ.โรงเรียนมัธยม ต้องการให้ปลูกต้นไม้ประจำถิ่นหรือพืชประจำถิ่น ตามถนนต่างๆ เพื่อสร้างอัตลักษณ์หรือการสร้างสำนึกรักษ์ถิ่น ปลูกในที่ว่าง หรือที่สาธารณะ

ท่านเจ้าอาวาสบอกว่า ทุนมีทุกคน แต่จะนำมาใช้กันหรือไม่ แต่ละคนจะมีจิตสำนึก เสียสละ ทำตามกติกาที่สัญญากันไว้หรือไม่ ท่านต้องการให้วัดเปลี่ยนค่านิยมการให้พวงหรีดดอกไม้มาเป็นหรีดพัดลมหรือผ้่าห่ม ในวัดก็มีการปลูกไม้ตะเคียน ไม้หลุมพอเอาไว้จำนวนมาก และต้องการให้ทั้ง ๗ หมู่บ้านดำเนินกิจกรรมรูปธรรมร่วมกัน ๑ อย่างเพื่อเป็นจุดเริ่มต้น

"ทุ่มเท เสียสละ จริงใจ โปร่งใส" คือหนทางไปสู่ความสำเร็จ

ปลัดสรุปว่า ในท้องถิ่นจะมีกิจกรรมคลองบางกล่ำที่เป็นคลองต้นแบบ เน้นการจัดการขยะ มีข้อตกลงที่จะไม่ทิ้งขยะซึ่งผ่านการทำประชาคมมาแล้วว่าจะใช้กิจกรรมนี้ดำเนินการทั้ง ๗ หมู่บ้าน โดยเน้นขยะริมทางและขยะในคลอง โดยวันที่ ๒๒ นี้จะมีกิจกรรมล่องคลองตามฐานทุนของบางกล่ำและเก็บขยะร่วมกัน จากนั้นวันที่ ๕ กค.จะมีการปลูกต้นทองอุไรร่วมกันริมถนน

ธรรมนูญบางกล่ำในภาพรวม ยังมีกลุ่มก้อนความเห็นไปตามความสนใจของแต่ละคน ซึ่งเป็นเรื่องปกติในสังคมปัจจุบัน การพบกันของเหล่าผู้นำอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอจะเป็นจุดเปลี่ยนผ่านทำให้เกิดการรับรู้และเชื่อมโยงกิจกรรมเข้าด้วยกัน ในลักษณะทั้งทำแยกและทำร่วม เป็นพื้นฐานกระชับความสัมพันธ์ของสังคม และเป็นหัวใจของการจัดทำธรรมนูญชุมชน

"วันนี้ยังขาดหัวกับหาง" ท่านเจ้าอาวาสให้ความเห็นเป็นเชิงสรุป เวทีครั้งต่อไปจึงวนไปยังกลุ่มผู้นำท้องที่ นัดหมายกับกำนัน ผญ.

ปิดเวทีด้วยการกราบลาพระ และท่านเจ้าอาวาสให้ศีลให้พร

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน