ร่วมสร้างสังคมสงขลาไม่ทอดทิ้งกัน

by punyha @11 ก.ค. 62 08:54 ( IP : 171...172 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
 • photo , 960x467 pixel , 131,976 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 41,056 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 87,413 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 95,218 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 80,174 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 64,406 bytes.
 • photo , 1315x640 pixel , 84,189 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 102,706 bytes.
 • photo , 1315x640 pixel , 102,550 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 99,330 bytes.
 • photo , 1315x640 pixel , 100,047 bytes.
 • photo , 1315x640 pixel , 114,834 bytes.

"ร่วมสร้างสังคมสงขลาไม่ทอดทิ้งกัน"

ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนคนพิการจังหวัดสงขลาประสานท่านนายอำเภอปัญญา จินดาวงศ์ ในฐานะประธานพชอ.นาหม่อมมาร่วมต้อนรับ และพูดถึงความร่วมมือในการดูแลคนยากลำบากฯ ณ ห้องประชุมอำเภอนาหม่อม

ชวนภาคีเครือข่ายที่ทำงานดูแลคนยากลำบากและเปราะบางทางสังคม(คนพิการ ผู้สูงอายุ คนด้อยโอกาส ฯลฯ) ในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยประสานงานเครือข่ายหลักๆที่สามารถมาร่วมได้แก่ พชอ.(คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ)นาหม่อม กระแสสินธุ์ บางกล่ำ นาทวี ศปจ.สงขลา/ทีมงานจัดทำธรรมนูญตำบลน่าอยู่ ต.บ่อแดง ต.สนามชัย ทม.ปาดังเบซาร์ ต.นาหว้า ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนคนพิการจังหวัดสงขลา สมาคมอาสาสร้างสุข และมูลนิธิชุมชนสงขลา

ร่วมทำความรู้จัก และมีข้อสรุปสำคัญๆที่จะร่วมมือกันได้แก่ ๑.รับสมัครคนพิการมาร่วมเย็บกระเป๋าผ้า ร่วมกับโครงการผ้าสร้างสุข สมาคมอาสาสร้างสุข ต้องการรับคนพิการหรือคนดูแล ที่ต้องการสร้างรายได้ด้วยการตัดเย็บกระเป๋าผ้าจากเสื้อผ้ามือสอง โดยมีระบบคัดกรอง การสอนตัดเย็บ การรับบริจาคเครื่องจักร การผลิตคิวอาร์โค้ดคนพิการหรือกลุ่มเพื่อให้เห็นที่มาของผลผลิต

๒.ความร่วมมือกับ๔pwสงขลา/ศปจ.สงขลา/มูลนิธิชุมชนสงขลา ผ่านโครงการพลเมืองอาสาฯ โดยการลงช่วยเหลือคนยากลำบากฯ รายงานผลผ่านระบบเยี่ยมบ้าน iMed@home โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างพชอ. ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนคนพิการ เครือข่ายตำบลธรรมนูญตำบลน่าอยู่ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ สมาคมอาสาสร้างสุข พมจ. สสจ. ในพื้นที่ ๑๖ อำเภอ

-อำเภอนาหม่อม มีภาคีหลักได้แก่ พชอ.นาหม่อม ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน ศปจ.นาหม่อม

-อำเภอหาดใหญ่ พชอ.หาดใหญ่ ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน ธรรรมนูญตำบลทุ่งตำเสา ศจป.อำเภอ โครงการบูรณาการสร้างสุขภาพอนามัยฯ

-อำเภอสะเดา ธรรมนูญตำบลทม.ปาดังเบซาร์

-อำเภอคลองหอยโข่ง ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน ธรรมนูญตำบลน่าอยู่ทต.โคกม่วง ศปจ.อำเภอ

-อำเภอเมือง ธรรมนูญตำบลน่าอยู่ตำบลบ่อยาง โครงการบูรณาการสร้างสุขภาพอนามัยอบจ. พมจ. ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯNode flagshipสสส.สงขลา

-อำเภอบางกล่ำ พชอ.บางกล่ำ ศปจ.อำเภอ

-อำเภอรัตภูมิ ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน ธรรมนูญตำบลน่าอยู่ท่าชะมวง ศูนย์สร้างสุขชุมชน

-อำเภอสิงหนคร พช.(กองทุนสตรี) ธรรมนูญตำบลน่าอยู่ปากรอ พชอ.สิงหนคร ศปจ.อำเภอ

-อำเภอกระแสสินธุ์ พชอ.กระแสสินธุ์ พมจ.

-อำเภอสทิงพระ ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน ธรรมนูญตำบลน่าอยู่ต.บ่อแดง ต.สนามชัย ศปจ.อำเภอ

-อำเภอระโนด ศูนย์สร้างสุขชุมชน ธรรมนูญตำบลน่าอยู่ ทต.ระโนด อบต.ระโนด

-อำเภอจะนะ พชอ.จะนะ ธรรมนูญตำบลน่าอยู่ต.นาหว้า ศจป.อำเภอ

-อำเภอเทพา ธรรมนูญตำบลน่าอยู่เทพา ท้องถิ่นอำเภอ

-อำเภอนาทวี พชอ.นาทวี ธรรมนูญตำบลน่าอยู๋ ต.ทับช้าง ต.ท่าประดู่ โครงการบูรณาการสร้างสุขภาพอนามัยฯ ศูนย์สร้างสุขชุมชน พมจ. Node flagshipสสส.สงขลา

-อำเภอสะบ้าย้อย พชอ.สะบ้าย้อย ธรรมนูญตำบลน่าอยู่ต.คูหา ศุนย์สร้างสุขชุมชน โครงการบูรณาการสร้างสุขภาพอนามัยฯ Node flagship สสส.สงขลา

๓.สอนการใช้ระบบเยี่ยมบ้านผ่านแอพฯ ตั้งแต่เรื่องพื้นฐา่น การสมัครสมาชิก การเปิดใช้ ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติ ใช้ระบบเยี่ยมบ้าน บันทึกภาพ พร้อมรายละเอียดการให้ความช่วยเหลือมีทั้งแบบจิตอาสา และแบบกลุ่มเพื่อให้เกิดการบูรณาการงานโดยใช้คนเป็นตัวตั้ง

แต่ละเครือข่ายได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกัน มีแง่มุมในเชิงปฎิบัติเช่น การช่วยคนป่วยที่รออนุมัติบัตรประชาชน การทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายต่างๆในพื้นที่

ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนฯ มอบพัดลมให้กับสมาชิกคนพิการที่สามารถช่วยตัวเองได้ดี นำรถที่ดัดแปลงจนสามารถขับขี่ได้ มีทางขึ้นลง อำนวยความสะดวก สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคน

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน