เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ตำบลบ่อยาง ๗ ชุมชนเดินหน้าร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิต

by punyha @4 มิ.ย. 62 20:55 ( IP : 124...156 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , ธรรมนูญชุมชน
 • photo , 960x540 pixel , 85,788 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 141,484 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 158,960 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 141,670 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 140,181 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 160,896 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 139,165 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 119,755 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 135,238 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 99,773 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 88,565 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 94,327 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 86,340 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 99,354 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 85,175 bytes.

เดินหน้าสำหรับแนวทางชุมชนที่จะดูแลสมาชิกของตนและเชื่อมโยงการทำงานในนามเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ตำบลบ่อยาง

ชุมชนเมืองในกลุ่มที่ตัวเองก็ถือว่าเปราะบาง หลายแห่งกำลังจะถูกไล่รื้อจากการเข้าอยู่ในที่ของราชการ สมาชิกไม่น้อยที่มีความยากลำบากและเปราะบาง การลุกขึ้นมาดูแลตัวเอง หรือสมาชิกของกันและกัน ภายใต้ความสัมพันธ์แบบเครือข่าย ร่วมกันสร้างทีม สร้างเครือข่ายภายในและนอกชุมชน เป็นอีกแนวทางหนึ่งของการพัฒนา โดยไม่รอหรือร้องขอ

นัดแกนนำชุุม ๗ ชุมชนที่อยู่ในเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ของตำบลบ่อยาง ทำความเข้าใจแบบสอบถามที่จะเก็บข้อมูลสมาชิกที่ยากลำบากฯ ในกลุ่มคนที่ชุมชนจะต้องดูแล ใส่ใจ พวกเขาช่วยตัวเองไม่ได้ ทั้งจน เจ็บป่วย ไร้คนดูแล และดูแล บ้านแตกสาแหรกขาด คนเหล่านี้คือส่วนหนึ่งของปัญหาโครงสร้างที่ไม่เป็นธรรมของประเทศเรา

ทำความเข้าใจกิจกรรมในภาพรวมทั้ง ๓ โครงการที่จะเดินหน้าไปด้วยกัน(โครงการบูรณาการฯอบจ. ธรรมนูญตำบลน่าอยู่ และโครงการ Node flagship สสส.) ทบทวนความรับรู้ร่วมกันอีกรอบ บูรณาการบางกิจกรรมเข้าด้วยกัน เห็นทั้งกิจกรรม งบประมาณ แหล่งทุน สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลตั้งแต่เริ่มต้นงาน

มีข้อสรุปคือ

๑.เก็บข้อมูลคนยากลำบากฯทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกที่คาดว่าจะมีเพิ่มเติมอีกราว ๒๐๐ คน

๒.เดือนมิถุนายนเริ่มกิจกรรมทำความเข้าใจสมาชิกของกลุ่มออมทรัพย์ทั้ง ๗ ชุมชนให้ได้มากที่สุด โดยมูลนิธิชุมชนสงขลา ศปจ.สงขลาและคณะทำงานกลางจาก ๗ ชุมชนร่วมลงพื้นที่เปิดประชุมชี้แจงสมาชิกรายชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมสะท้อนปัญหา ความต้องการ รับสมัครคณะทำงานที่จะมาเป็นเครือข่ายระดับตำบล ยกร่างกติกากลุ่มที่จะดูแลสมาชิก สะท้อนความต้องการกิจกรรมลดรายจ่ายเสริมรายได้ที่จะเป็นกิจกรรมกลางเพื่อสร้างรากฐานความเป็นชุมชน

๓.ตกลงกันว่าก่อนประชุมจะนัดกินมื้อเที่ยงด้วยกันกับสมาชิกที่จะมาร่วมกิจกรรม หรือทานข้าวต้มก่อนกลับ สร้างความไว้วางใจและการมีส่วนร่วมที่จะเป็นพื้นฐานช่วยสร้างความเข้มแข็งของกลุุ่ม ก่อนที่จะยกระดับการพัฒนาในด้านอื่นๆต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน