ขยะเลื่อนลอยกับการแก้ปัญหาขยะโดยใช้กระบวนการธรรมนูญพื้นที่เทศบาลตำบลโคกม่วง

 • photo , 960x960 pixel , 199,212 bytes.
 • photo , 960x960 pixel , 246,604 bytes.
 • photo , 960x960 pixel , 123,098 bytes.
 • photo , 960x960 pixel , 126,374 bytes.
 • photo , 960x960 pixel , 135,470 bytes.
 • photo , 960x960 pixel , 202,498 bytes.

"ขยะเลื่อนลอย"

ไม่ใช่ขยะที่ล่องลอยมาจากวิมาน แต่คือขยะที่นำมาจากที่อื่น แล้วมาทิ้งในชุมชนโคกม่วง

ปัญหาขยะมีหลายสาเหตุ  สาเหตุหลักคือ

พฤติกรรมบุคคลขาดจิตสำนึก

ไม่มีการคัดแยกไม่รู้วิธีการ

จัดการขยะบางประเภท
เช่น ขยะพลาสติก ขยะติดเชื้อ ขยะที่นำมาจากที่อื่น และหน่วยงานไม่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

การจัดการขยะ ต้องดำเนินการอย่างมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย

ที่นี่ชุมชนโคกม่วง เห็นความสำคัญในการจัดทำ ข้อตกลงร่วมกัน

จัดทำ"ธรรมนูญการจัดการขยะ"

เพื่อให้เกิดชุมชนตำบลน่าอยู่

"ขยะในมือเรา อาจไปเพ่นพ่านในหมู่บ้านคนอื่น เริ่มจัดการขยะจากครัวเรือนตน เพื่อให้เป็นบ้านน่าอยู่ ชุมชนน่ามอง"

(เวทีธรรมนูญตำบลน่าอยู่ตำบลโคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง 24/5/62)

ปราณี วุ่นฝ้าย รายงาน

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน