ธรรมนูญตำบลน่าอยู่ตำบลบ่อแดง

 • photo , 960x540 pixel , 92,365 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 85,716 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 98,481 bytes.
 • photo , 528x960 pixel , 72,083 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 86,503 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 83,081 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 74,746 bytes.
 • photo , 528x960 pixel , 49,994 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 70,494 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 71,391 bytes.
 • photo , 528x960 pixel , 55,917 bytes.
 • photo , 528x960 pixel , 48,323 bytes.
 • photo , 528x960 pixel , 70,479 bytes.
 • photo , 528x960 pixel , 65,193 bytes.
 • photo , 528x960 pixel , 67,433 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 48,120 bytes.
 • photo , 528x960 pixel , 47,967 bytes.
 • photo , 480x480 pixel , 32,207 bytes.
 • photo , 480x480 pixel , 23,224 bytes.
 • photo , 480x480 pixel , 17,070 bytes.
 • photo , 480x480 pixel , 24,499 bytes.
 • photo , 480x480 pixel , 23,016 bytes.
 • photo , 480x480 pixel , 14,447 bytes.
 • photo , 480x480 pixel , 68,094 bytes.
 • photo , 480x480 pixel , 68,342 bytes.
 • photo , 480x480 pixel , 67,663 bytes.

"ธรรมนูญตำบลน่าอยู่ตำบลบ่อแดง"

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นัดแกนนำเครือข่ายในพื้นที่ตำบลบ่อแดง อำเภอสทิงพระทั้งท้องถิ่น ท้องที่ อสม. ผู้สูงอายุ  ร.ร. กศน. รพ.สต. วัด สภาองค์กรชุมชน กองทุนสวัสดิการชุมชน มาร่วมทำความเข้าใจแนวทางการจัดทำธรรมนูญตำบลน่าอยู่

บ่อแดงมีบ่อน้ำกลางที่ทุกคนได้ดื่มได้ใช้ น้ำสีแดงเรื่อทำให้ได้ชื่อว่าเป็นบ้านบ่อแดงจนกลายเป็นชื่อของตำบล ที่ีนี่มีคำขวัญสะท้อนภาพรวมของตำบล "เลิศล้ำความศักดิ์สิทธิ์ เคร่งครัดประเพณีนิยม กสิกรรมไร่นาสวนผสม กลุ่มประมง พังช้างตาย สองวัฒนธรรม ชุมชนหกหมู่ ประชารู้รักสามัคคี" มีพ่อหลวงจุน หลวงพ่อดำ หลวงพ่อจอกเป็นที่เคารพ เป็นจุดเริ่มต้นประเพณีชักพระเดือน ๕ ชุมชนประกอบอาชีพตามวิถีโหนด นา เล มีการทำกระเบื้องดินเผามุงหลังคา มีประเพณีลอยแพสะเดาะห์เคราะห์

การทำข้อตกลงหรือกติกาชุมชน จะต่อยอดจากของเดิมที่มีการดำเนินงานไปบ้างแล้ว เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง รอบนี้ชุมชนร่วมกันให้ความเห็น จากที่ประชุมต้องการให้ดำเนินการในเรื่องสำคัญตามลำดับได้แก่

๑.สภาผู้นำชุมชน ต้องการให้ผู้นำ ๔ เสาหลักได้มีการพบปะบูรณาการความร่วมมือกัน

๒.การจัดการขยะ

๓.ตำบลปลอดภัย

๔.สถาบันการเงินมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน

๕.มีสัมมาชีพเต็มพื้นที่ หลังจากนี้จะประชุมคณะทำงานเพื่อนำแนวทางที่ผ่านการให้ความเห็นและร่างธรรมนูญที่ได้ในวันนี้ไปดำเนินการต่อจนแล้วเสร็จ

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน