ธรรมนูญตำบลนาหว้า

 • photo , 960x540 pixel , 42,095 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 44,448 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 63,436 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 59,540 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 56,318 bytes.
 • photo , 528x960 pixel , 43,000 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 54,283 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 62,615 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 58,081 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 66,277 bytes.
 • photo , 528x960 pixel , 51,183 bytes.
 • photo , 528x960 pixel , 42,472 bytes.
 • photo , 528x960 pixel , 26,901 bytes.
 • photo , 528x960 pixel , 36,180 bytes.
 • photo , 528x960 pixel , 45,398 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 46,124 bytes.

"ธรรมนูญตำบลนาหว้า"

ไปเยือนถิ่นของลุงเคล้า แก้วเพชร นัดทีมผู้นำท้องถิ่น ปลัด กำนัน ผญ. สมาชิกอบต. อสม. ผู้นำชุมชน บัณฑิตแรงงาน บัณฑิตอาสา ร่วม ๕๐ คนโดยการประสานงานของปลัดอภิชัย

ตำบลนาหว้า อำเภอจะนะ มี ๑๒ หมู่บ้าน ๒๐๐๐ กว่าครัวเรือน สภาพพื้นที่มีทั้งโซนควนและโซนนา มีทั้งพุทธและมุสลิม เป็นชุมชนเก่าแก่อายุไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ ปี ชื่อของตำบลเพี้ยนมาจากชื่อของโต๊ะดาหวา ที่เป็นบุคคลสำคัญยอมตายจากการต่อต้านญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ แต่ละหมู่บ้านมีเรื่องเล่าของตนที่น่าสนใจยิ่ง บางแห่งเป็นพื้นที่หลบซ่อนของเสือหรือโจรร้าย บางแห่งเป็นถิ่นกำเนิดดาวร้ายหนังไทยอย่างดามส์ ดัสกร ภิญโญ ปานนุ้ย (น่าทำเป็นหมู่บ้านดาวร้ายหนังไทย) มีของแปลกพิสดาร เช่น บัวผุด(มีเฉพาะสุราษฎร์ฯกับสงขลาเท่านั้น) หินขนมโค(ว่ากันว่าเป็นหินที่คล้ายขนมโคผ่าดูก็มีไส้ไม่ต่างกัน) มีรอยพระพุทธบาท มีน้ำตก ส้มจุก มีกลุ่มออมทรัพย์ฯเข้มแข็ง

สภาพปัญหาในปัจจุบัน เรื่องหลักคือขยะ สุขภาพจากโรคเบาหวาน ความดัน มะเร็ง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน มีคนยากลำบากจากความยากจนที่มีภาระดูแลในบ้าน(ดูแลลูกหลาน คนพิการ) หรืออยู่คนเดียว

วันนี้นัดสร้างความเข้าใจ ร่วมกำหนดแนวทางดำเนินงานใช้ธรรมนูญตำบลน่าอยู่มาเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เลือกประเด็นเด่นที่ต้องการดำเนินการ ได้ข้อสรุปได้แก่ ให้ความสำคัญกับประเด็นการจัดการสิ่งแวดล้อม(ขยะ) การพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน ตลาดชุมชนและการท่องเที่ยว การสร้างนวตกรรมสุขภาพ การสร้างสังคมไม่ทอดทิ้งกัน ตำบลปลอดภัย ฯลฯ โดยจัดตั้งคณะทำงาน นำแนวทางที่ได้จากเวทีรับฟังครั้งนี้ไปดำเนินการต่อให้แล้วเสร็จ โดยบูรณาการกับงานอื่นๆในพื้นที่ เช่น สภาสันติสุข ตำบลจัดการสุขภาพ

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน