ธรรมนูญตำบลน่าอยู่ตำบลแค

 • photo , 960x540 pixel , 55,152 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 53,592 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 46,654 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 51,640 bytes.
 • photo , 528x960 pixel , 41,610 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 60,867 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 54,732 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 48,351 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 47,953 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 47,293 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 48,803 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 46,561 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 41,935 bytes.
 • photo , 540x960 pixel , 35,537 bytes.
 • photo , 540x960 pixel , 36,987 bytes.
 • photo , 540x960 pixel , 37,035 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 54,491 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 32,111 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 35,590 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 38,566 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 45,363 bytes.

"ธรรมนูญตำบลน่าอยู่ตำบลแค"

ตำบลแค อำเภอจะนะมาจากการที่เคยมีต้นแคป่าแฝดเด่นสง่าอยู่ในหมู่บ้าน ทว่าปัจจุบันไม่มีแล้ว

ที่นี่เป็นชุมชนมุสลิมและพุทธก้ำกึ่งกัน เป็นชุมชนดั้งเดิมที่ยังมีความสัมพันธ์ระบบเครือญาติอยู่ร่วมกันได้ทั้งสองศาสนา ปัจจุบันนายกอต. กำนัน ผู้นำศาสนาทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด มีของดีในพื้นที่ก็คือ ส้มจุก วัดขวด ขนมเจาะหู และแกงไก่มัด(รูปแบบอาหารที่ต้องมีการทำร่วมกัน นำไก่เป็นตัวมามัดลงต้มในกระทะใบบัว ร่วมทำ ร่วมกินแบบใช้มือ-ได้รสชาติกว่าการใช้ช้อน)

นัดแกนนำชุมชนทั้งท้องถิ่น(นายกมาเอง) สอบต. กำนัน ผญ. ผู้นำศาสนา รพสต. อสม. ผู้นำชุมชน มาร่วมทำความเข้าใจการทำธรรมนูญตำบลน่าอยู่โดยการประสานของครูหมัด ผู้นำในชุมชนเริ่มด้วยการบอกเล่าความเป็นมาของตำบล ทุนทางสังคมในพื้นที่ วิถีชุมชน ทำความรู้จักธรรมนูญหรือกติกา ร่วมให้ความเห็นต่อแนวทางดำเนินงาน ลงคะแนนค้นหาประเด็นร่วม ลองยกร่างธรรมนูญ

ได้สรุปแนวทางดำเนินการก็คือ

๑)ให้มีประเด็นร่วมเป็นวาระหลักประจำตำบลคือ การจัดการสิ่งแวดล้อมพลังงานและการจัดการขยะ ทำร่วมกันในทุกหมุ่บ้าน

๒)ขยายผลการดำเนินการกติกาชุมชนของมุสลิม ม.๒ นำกติกาที่เกี่ยวข้องทั้งเรื่องการมีจุดรับขยะที่ผ่านการคัดแยกในมัสยิด การดูแลสุขภาพ การละหมาดในแต่ละวัน การนัดกันพัฒนาหมุ่บ้าน ฯลฯ หรือต้นทุนเดิมที่เคยมีและดำเนินการเฉพาะกลุ่ม หรือชุมชน

๓)จัดตั้งคณะทำงานเพื่อนำแนวทางที่ผู้เข้าร่วมลงความเห็นและร่วมเสนอแนวทางให้ไปดำเนินการต่อ กำหนดแนวทางสร้างการมีส่วนร่วม วิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวม

ชาคริต โภชะเรือง รายงาน

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน