เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา หนึ่งใน 22 ตำบลน่าอยู่

photo  , 960x540 pixel , 69,914 bytes.

"ตำบลน่าอยู่ ทม.ทุ่งตำเสา"

เขียนโดย ชาคริต โภชะเรือง

ทุ่งตำเสามาจากการเป็นพื้นที่ซึ่งเต็มไปด้วยต้นตำเสา โดยเฉพาะม.๒ อดีตที่นี่อยู่ต้นน้ำเป็นป่าสมบูรณ์ มีเสือ ช้าง รายลอบ ผู้คนที่นี่ตื่นตัวด้านการศึกษา มีโรงเรียนแทบทุกหมู่ มี ๓ รพ.สต. แต่ละหมู่บ้านก็มีของดีที่น่าสนใจเช่น ทุเรียนบ้าน สะตอดอง ผ้าทอ อุโมงค์เหมืองทำแร่

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 จัดประชุมเพื่อทบทวนอดีต ความทรงจำของชุมชน ผู้เข้าร่วมเกือบ ๙๐ คนร่วมให้ความเห็นต่อการจัดทำธรรมนูญตำบลน่าอยู่ นำโดยรองสวัสดิ์ รองนายก น้องตาผอ.กองสาธารณสุข ได้ข้อสรุปทำ ๓ เรื่องเด่นได้แก่ การจัดการขยะ คุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน สัมมาชีพ โดยมีประเด็นการจัดการขยะเป็นวาระหลัก และมีประเด็นย่อยอีกได้แก่ การเป็นสังคมไม่ทอดทิ้งกัน เป็นต้น

จากนั้นจัดตั้งทีมคณะทำงานแบบอาสาได้ตัวแทนทั้ง ๑๐หมู่บ้าน ตัวแทนท้องถิ่น ท้องที่ ภาคีเครือข่าย

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน