ธรรมนูญตำบลน่าอยู่ตำบลทับช้าง

 • photo , 960x540 pixel , 66,106 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 73,374 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 52,384 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 68,900 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 63,846 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 79,283 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 60,647 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 64,830 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 71,490 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 51,471 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 66,917 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 53,981 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 57,932 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 73,393 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 73,374 bytes.

"ธรรมนูญตำบลน่าอยู่ ต.ทับช้าง"

เขียนโดย ชาคริต โภชะเรือง

ที่นี่เป็นชุมชนโบราณอายุไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ ปี ชื่อทับช้างสันนิษฐานว่าเคยเป็นสถานที่ตั้งเพนียดจับช้างพญางาดำ มีภาษาพูดที่มีลักษณะเฉพาะตัว

วันที่ 29 เมษายน 2562  นัดแกนนำชุมชนทั้งท้องถิ่น ท้องที่ ชุมชน ภาคีเครือข่ายมาทำความเข้าใจการจัดทำธรรมนูญตำบล นำโดยท่านนายก ปลัดอบต. สำนักปลัด ได้ข้อสรุปดำเนินการใน ๕ ประเด็นหลัก ได้แก่ การจัดการขยะ การพัฒนาเด็กและเยาวชน ชุมชนไม่ทอดทิ้งกัน ตำบลแห่งการทำความดี และระบบสุขภาพชุมชน

ทับช้างประกาศตัวเป็นชุมชนไม่ทอดทิ้งกัน ดำเนินการสร้างศูนย์ฟ้นฟูสมรรถภาพชุมชนเป็นต้นแบบให้กับศุนย์สร้างสุขชุมชน โดยร่วมกับรพ.สมเด็จฯพัฒนาระบบบริการเชิงรุก

หลังจากนี้จะนัดคณะทำงานที่ได้จัดตั้งขึ้นในการประชุม และดำเนินการควบคู่กับการพัฒนาโครงการดูแลคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุที่เปราะบางทางสังคมร่วมกับ Node flagship สสส.สำนัก ๖ สงขลา

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน