"สร้างฐานความเป็นชุมชน"

 • photo , 960x540 pixel , 85,281 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 84,719 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 79,580 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 97,560 bytes.
 • photo , 960x644 pixel , 89,544 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 69,582 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 98,041 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 93,196 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 82,473 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 71,575 bytes.

"สร้างฐานความเป็นชุมชน"

เขียนโดย ชาคริต โภชะเรือง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562  นัดแกนนำชุมชนเมือง ต.บ่อยาง ที่เป็นตัวแทนกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ดูแลสมาชิกที่ส่วนใหญ่เป็นคนต่างถิ่นแต่โยกย้ายมาทำหากินในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลากระทั่งกลายเป็นคนในพื้นที่ กลุ่มเหล่่านี้กำลังแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยที่อยู่ที่ดินธนารักษ์บ้าง การรถไฟบ้าง

ประกอบด้วยชุมชนแหลมสนอ่อน กุโบร์ หัวป้อม พาณิชย์สำโรง หลังอาชีวะ มิตรเมืองลุง วิเคราะห์ปัญหาของสมาชิกในแต่ละกลุ่มเพื่อหาทางดูแลคุณภาพชีวิตของคนเหล่านี้ที่มีปัญหาตั้งแต่การถูกรื้อที่จากการรถไฟ สมาชิกบางส่วนมีปัญหาด้านสุขภาพจากโรคประจำตัว ส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงาน แต่ยังมีรายได้ไม่แน่นอน มีอาชีพไม่แน่นอน ทำให้เกิดภาระหนี้สินตามมา บางส่วนเข้าไม่ถึงสิทธิพื้นฐาน เด็กเล็กเป็นภาระของผู้สูงอายุ บางส่วนติดเตียง ติดบ้าน พิการ สภาพแวดล้อมที่แออัดทำให้มีปัญหาอาชีวะอนามัย

แนวทางที่จะแก้ไขก็คือ การจัดทำแผนดูแลสุขภาพรายบุคคลร่วมกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ส่วนใหญ่ยังไม่ได้เข้ามาทำงานด้วย บวกกับการแก้ปัญหาชุมชนที่สมาชิกของกลุ่มส่วนใหญ่ยังเป็นผู้รอรับ ต้องการความช่วยเหลือในเชิงสงเคราะห์ ผลักภาระให้กับหัวหน้ากลุ่ม การวางรากฐานความเป็นชุมชนจึงเป็นกิจกรรมสำคัญ ชวนสมาชิกมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ลดรายจ่ายเสริมรายได้ ปลูกผักสวนครัว หน้าบ้านน่ามอง มีการพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ของสมาชิกให้สามารถสร้างรายได้ สร้างความเป็นเจ้าของร่วม มีกิจกรรมกลางของเครือข่ายเพื่อสร้างพลังร่วมด้วยการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ จัดเวทีสาธารณะประสานภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่างๆมาร่วมมือกันแก้ปัญหา จัดทำศูนย์แบ่งปันของใช้มือสอง แต่ละด้านจะมีการวางกติกาของชุมชนควบคู่กันไปด้วยทั้งด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม

วางเป้าไปสู่การสร้างสังคมเป็นสุขบนฐานตวามเข้มแข็งของชุมชน ให้ความเป็นชุมชนเปราะบางดูแลคนเปราะบางของตัวเองร่วมกับหน่วยงานต่างๆ

พัฒนาโครงการขอการสนับสนุนจาก node flagship สสส.สงขลา และร่วมจัดทำธรรมนูญตำบลน่าอยู่ควบคู่ไปด้วยกัน

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน