ห้องเรียนสวนผักคนเมืองหน้าร้อน

 • photo , 960x540 pixel , 82,042 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 139,240 bytes.
 • photo , 719x960 pixel , 82,498 bytes.
 • photo , 960x960 pixel , 104,939 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 65,445 bytes.
 • photo , 719x960 pixel , 72,865 bytes.
 • photo , 719x960 pixel , 78,255 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 88,590 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 73,893 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 69,979 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 139,510 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 131,842 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 121,711 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 54,608 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 50,339 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 59,799 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 77,166 bytes.
 • photo , 540x960 pixel , 86,509 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 91,095 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 99,941 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 74,223 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 86,224 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 59,337 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 64,240 bytes.
 • photo , 540x960 pixel , 53,803 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 55,054 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 48,737 bytes.

"ห้องเรียนสวนผักคนเมือง"

เขียนโดย ชาคริต โภชะเรือง

หน้าร้อนเป็นช่วงเวลาที่ผักต้องการน้ำ หลายคนประสบปัญหาการปลูกผักที่ต้องเผชิญกับสภาพอากาศร้อน กระถางผักที่มีรูระบายน้ำไม่สามารถเก็บความชื้นไว้ได้ จำเป็นที่จะต้องมีกระถางรองก้น หรือมีวัสดุดูดซับความชื่นประกอบในโครงสร้างดิน ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ฮอร์โมนเร่งดอก เร่งผลประกอบ

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒ ห้องเรียนสวนผักคนเมืองหาดใหญ่ ไปเยือนอุโมงค์ผักบังสวาสดิ์ ณ ชุมชนริมควน เพชรเกษม ๕๙ เรียนรู้แลกเปลี่ยนการทำดินในรูปแบบครัวเรือนและทำเป็นอาชีพ สมาชิกบอกเล่าประสบการณ์การปลูกผัก สะท้อนปัญหา ความรู้ในการปลูกผัก รอบนี้ลงลึกเรื่องการทำดิน การจัดการเศษอาหารที่เป็นขยะเปียก น้ำแกง กระดูก ที่มีในครัวเรือนด้วยรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่นำมาหมัก หรือฝังกลบลงที่ผิวดินตามรัศมีทรงพุ่มของไม้ผลที่ปลายรากจะได้นำไปเป็นอาหาร(ไม่ใช่ไปสุมที่โคนต้น) การทำแปลงผักบุฟเฟต์ ฯลฯ

เรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือนพันธุ์อัฟริกันเสริมรายได้ประจำครอบครัวป้าหมายเดือนที่ผ่านมาส่งไส้เดือนจำหน่ายได้เกือบ ๓๐ กิโลกรัมๆละ ๕๐๐ บาท เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เชื่อมโยงสมาชิกด้วยกัน บางคนรวบรวมผลผลิตของสมาชิกส่งตรงให้กับผู้บริโภค มีการใช้ตลาดออนไลน์แลกเปลี่ยนความรู้และผลผลิต

เรียนรู้การทำดินในรูปแบบใช้เครื่องจักรขนาดเล็กและเครืื่องสับกิ่งไม้ย่อยชิ้นไม้เป็นวัสดุประกอบการทำดินพร้อมปุ๋ยจำหน่าย ที่กลายเป็นกิจกรรมเด่นของชุมชนหน้าวัดหาดใหญ่ใน จำหน่ายดินพร้อมปลูกได้เดือนละ ๑๐๐๐ ถุง

เรียนรู้กันแล้วทานมื้อเที่ยงที่หิ้วปิ่นโตมาทานร่วมกัน

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน