"ธรรมนูญตำบลน่าอยู่ ทต.พะตง"

 • photo , 960x540 pixel , 44,870 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 57,171 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 44,225 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 56,373 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 56,619 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 54,801 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 59,155 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 38,166 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 50,007 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 37,553 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 37,975 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 47,979 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 56,267 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 51,025 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 46,074 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 55,572 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 46,519 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 54,394 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 47,723 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 51,771 bytes.

"ธรรมนูญตำบลน่าอยู่ ทต.พะตง"

เขียนโดย ชาคริต โภชะเรือง

วันที่ 22 มีนาคม 2562 นัดแกนนำตำบลมาหารือแนวทางการจัดทำธรรมนูญตำบลน่าอยู่ ผู้มาร่วมประกอบด้วยท้องถิ่น ตัวแทนกรรมการชุมชน ผู้ประกอบการในพื้นที่ ทำความเข้าใจการทำธรรมนูญสุขภาพ

พื้นที่พะตงมีจุดเน้นก็คือการจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะ ให้ความสำคัญกับปัญหาฝุ่นในอากาศ ขยะในชุมชน การดูแลคลองตงและคลองอู่ตะเภา โดยมีสถานประกอบการโรงงานในพื้นที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือหลัก

ต้นทุนสำคัญก็คือความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น โรงงาน ชุมชน โรงเรียน มีกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายการดำเนินการจึงลงลึกกับงานด้านสิ่งแวดล้อม คลอง สถานประกอบการ

โรงงานใหญ่ๆพร้อมให้ความร่วมมือ ปกติก็มีกิจกรรมสัมพันธุ์กับชุมชนในหลากหลายลักษณะ เช่น เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเยาวชน นำวัสดุที่เหลือการผลิตได้แก่ ดิน ไม้ ขยะรีไซเคิล นำมาให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ อนาคตสามารถพัฒนาเป็นเครือข่ายสถานประกอบการในพื้นที่พะตง ยกระดับการทำงานร่วมกันได้ไม่ยาก

วันนี้ทำความเข้าใจ ให้ผู้เข้าร่วมกำหนดแนวทางหลัก มีส่วนร่วมเสนอข้อมูลปัญหา สิ่งดีๆที่มี และร่างธรรมนูญในประเด็นการจัดการสิ่งแวดล้อม พลังงานและจัดการขยะ และนัดหมายการดำเนินการต่อไป มีเวทีที่จะรับฟังความเห็นด้วยการใช้แบบสอบถามกับชุมชน โรงเรียน ท้องถิ่น สถานประกอบการผ่านกิจกรรมวันที่ 10 เมษายน และนัดผู้บริหารทำความเข้าใจอีกรอบ พร้อมกับส่งทีมงานมาดูงานที่ตำบลท่าข้ามในวันที่ 5 เมษายนนี้

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน