ธรรมนูญตำบลน่าอยู่เทศบาลตำบลระโนด

 • photo , 960x540 pixel , 84,390 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 87,117 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 87,097 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 83,530 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 82,268 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 84,558 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 64,416 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 93,483 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 75,895 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 58,390 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 39,934 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 50,807 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 79,074 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 77,793 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 52,103 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 71,660 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 59,785 bytes.
 • photo , 528x960 pixel , 62,569 bytes.
 • photo , 528x960 pixel , 72,831 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 73,845 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 70,595 bytes.

"ธรรมนูญตำบลน่าอยู่ทต.ระโนด"

วันที่ 11 มีนาคม 2562  ประเดิมเวทีแรก นายกเทศมนตรีตำบลระโนดให้เกียรตินำทีมในเทศบาล ผู้สูงอายุ อสม. ประธานชุมชน ร่วม ๖๐ ชีวิตมาร่วมทำความเข้าใจแนวทางการจัดทำธรรมนูญตำบลน่าอยู่

อุ่นเครื่องกันด้วยเรื่องเล่าในอดีต ต.ระโนดเป็นชุมชนดั้งเดิมอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ปีอดีตเป็นเมืองท่า มีการสัญจรทางน้ำผ่านคลองระโนดเป็นหลัก จึงเป็นชุมทางเรือ มีชาวจีนเข้ามาตั้งรกราก สมัยสงครามโลกก็มีญี่ปุ่นเข้ามา ทำให้บริเวณนี้อดีตตลาดที่นี่เป็นตลาด ๒๔ ชั่วโมงก็ว่าได้ คึกคักทั้งวันและคืน

แล้วก็เป็นอู่ข้าวอู่น้ำ

นายกฯบอกว่า ด้วยประกอบอาชีพชาวนาทำให้คนรุ่นพ่อรุ่นแม่มีเวลาคิดมองการณ์ไกลส่งลูกหลานไปศึกษาต่อ หวังเป็นข้าราชการ จึงเป็นค่านิยมร่วมของคนที่นี่ ซึ่งกล่าวในภาพรวมแล้วมีจุดเด่นก็คือ เป็น "เมือง ๒ ทะล ๓ น้ำ" ทำให้มีความอุดมสมบูรณ์ มีปลาหายากรสชาติดีจำนวนมาก เช่น ปลาพรหม ปลากรด ฯลฯ ชุมชนมีเรือพระทางน้ำ มีเกจิอาจารย์มีชื่อหลากหลาย มีชุมชนตลาดกลางเป็นชุมชนโบราณ นายกพยายามส่งเสริมการท่องเที่ยว จัดตลาดน้ำ แต่ก็ประสบปัญหาคลองตื้นเขิน มีสิ่งกีดขวางทางน้ำมาก ประกอบกับที่นี่นักท่องเที่ยวมาเห็นชาวบ้าน "ตัวดำ ตาแดง หัวหยิก" ดูเผินๆแล้วไม่เป็นมิตรไม่รับแขกซึ่งต่างจากนิสัยแท้จริง บวกกับไกลเมือง จวบจนมีสะพานเชื่อมระหว่างพัทลุงระโนดมีแนวโน้มการท่องเที่ยวจะดีขึ้น

วันนี้ที่ประชุมได้ร่วมรำลึกถึงสิ่งดีงามในอดีตของชุมชน สร้างความภาคภูมิใจและมองเห็นอัตลักษณ์ร่วม เป็นฐานก่อนที่จะทำความเข้าใจ ๑๗ เป้าหมายของตำบลน่าอยู่ และให้คะแนนต่อจุดเน้นที่จะดำเนินการ โดยให้แต่ละคนติดสติกเกอร์เลือกมาได้ ๕ เป้าที่มีความถี่มากที่สุด พร้อมกับให้เขียนข้อเสนอแนะในการจัดทำธรรมนูญ ยกร่างข้อเสนอ ได้แก่ตลาดชุมชนและการจัดการท่องเที่ยวชุมชน(มีข้อเสนอเช่น ส่งเสริมสินค้าในระโนด เน้นสินค้าสุขภาพ ปลอดสารพิษ มีการแสดงพื้นบ้าน เรือท่องเที่ยวออกสู่ทะเลสาบ ควบคุมราคาสินค้า) การจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะ และพลังงาน(มีข้อเสนอ คัดแยกขยะ ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ใช้วัสดุธรรมชาติ ไม่ใช่สารเคมี) ตำบลปลอดภัย(ข้อเสนอให้มียามท้องถิ่น เฝ้าระวังยาเสพติด เครือข่ายดูแลเมือง) สภาผู้นำชุมชน และการจัดการอาสาสมัคร หลังจากนี้จะจัดตั้งคณะทำงานกลางและจัดประชุมตามประเด็นเน้นของพื้นที่ ซึ่งสามารถประสานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมาร่วมดำเนินงานต่อไป

ที่นี่ยังมีการจัดทำศูนย์สร้างสุขชุมชนร่วมกับอบจ./สปสช. ดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงอีกด้วย

หลังจากนี้จะส่งตัวแทนไปร่วมดูงานที่ตำบลท่าข้าม จากนั้นก็นำแนวทางหรือจุดเน้นที่ผ่านประชาคมวันนี้ไปดำเนินการต่อจนเกิดธรรมนูญตำบล

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน