หลาดกรีนปั้นสุข@โรงพยาบาลรัตภูมิ

 • photo , 960x540 pixel , 76,350 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 74,430 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 53,699 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 68,054 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 68,129 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 77,495 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 70,666 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 65,328 bytes.
 • photo , 960x960 pixel , 116,987 bytes.

"หลาดกรีนปั้นสุข"

เขียนโดย ชาคริต โภชะเรือง

ทีมงานของตลาดที่มีเครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงรัตภูมิเป็นแกนนำนัดหารือการขยับขยายตลาด ด้วยเหตุหน้าฝนพื้นที่ตั้งเป็นที่รับน้ำ ประกอบกับรพ.รัตภูมิกำลังปรับสถานที่ รพ.เก่าเป็นร้านค้า ศูนย์อาหารและร้านกาแฟ จุดที่ตั้งของตลาดกรีนฯ จะขยายเพิ่มรับลูกค้าที่จะมามากขึ้น

นโยบายของผอ.โรงพยาบาลต้องการเปิดพื้นที่ให้เกษตรกร(ผ่านการตรวจสอบและ MOU กันแล้วเท่านั้น)ได้เข้ามาดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ที่นี่จำหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย์มีสินค้าเด่น ได้แก่ น้ำมะพร้าว ขนมไทย ผัก ทุกจันทร์-พุธ-ศุกร์ ลูกค้าหลักก็คือผู้ป่วย ญาติผู้ป่วยและเพื่อนผู้ป่วยที่มารพ.แต่ละวัน

มุมที่จะขยายเพิ่มอยู่กึ่งกลางของตึกเก่าและใหม่ จำเป็นที่จะต้องลงทุนยกพื้นสูงทำชั้นลอยในระดับเดียวกับทางเดิน ใช้งบราว 6,.5 หมื่นบาท วันนี้ทีมงานได้หารือแนวทางได้ข้อสรุปก็คือ

1)จัดพื้นที่ใหม่ จะมีบูธลงได้ราว 10 บูธ เครือข่ายที่ MOU กันไว้จองจำนวน 6-7 บูธ และเปิดให้เครือข่ายใหม่อีก 3 บูธ x5,000 บ.ต่อบูธและระดมหุ้นเพื่อเปิดร้านค้ากลางเป็นธุรกิจร่วมของเครือข่ายอีก 1.5 หมื่นบาท

2)มีแนวทางที่คณะทำงานกลางได้ประชุมร่วมกันและได้ข้อสรุปอีกหลายอย่างที่จะต้องทำได้แก่ จุดประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ จุดสื่อสารแนะนำสินค้า/คุณค่าของผลผลิตแต่ละวัน เรื่องเล่าของเครือข่าย ทำโลโกติดเป็นสติกเกอร์บนสินค้า ทำสินค้าของที่ระลึกหารายได้เข้ากองกลาง

3)หาจุดเน้นของผลผลิตที่เป็นจุดเด่นของตลาด ราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้

4)ร่วมมือกับสสส. Node flagship จังหวัดขอการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของตลาด สร้างฐานผู้ผลิต ผู้บริโภค บูรณาการความร่วมมือ ยกระดับองค์กร ฯลฯ จะนัดหารือต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน